Sejajar dengan hasrat Menteri Pendidikan Malaysia, untuk menjadikan Malaysia sebagai Negara Membaca menjelang 2030, penerbitan Read@Uni memaparkan maklumat dan ringkasan buku yang dipilih sebagai memaklumkan buku-buku yang ada di pasaran iaitu terbitan bercetak dan elektronik. Ini juga sebagai satu usaha meningkatkan budaya membaca di kalangan warga universiti. Bersama-sama ini disertakan Read@Uni Bil. 2, Jun 2019.

Sebarang pertanyaan boleh hubungi Pustakawan:
PUAN JAZ NORFAZUNA BINTI JAAFAR
Pustakawan, Bahagian Perkhidmatan Maklumat
Perpustakaan Tun Abdul Razak 
UiTM Shah Alam
No. Tel. : 03-55211701/03-55438581
E-mel : norfazuna2335@salam.uitm.edu.my 

Sekian, Terima kasih

Unit Komunikasi Korporat

Perpustakaan Tun Abdul Razak
UiTM Shah Alam 

Like and follow us
https://twitter.com/ptaruitm
https://www.instagram.com/ptaruitm/
https://perpustakaanuitm.blogspot.my/
https://www.facebook.com/KetuaPustakawanUitm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *