PANDUAN PELAN TINDAKAN BERSEPADU PROGRAM PENGGIATAN BUDAYA MEMBACA INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA

Strategi 1 : Penggubalan Dasar Galakan Budaya Membaca IPT

Strategi 2 : Kajian Budaya Membaca Di Peringkat Institut Pengajian Tinggi

Strategi 3 : Pemerkasaan Program Galakan Membaca IPT

Strategi 4 : Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuh Bahasa Inggeris

Strategi 5 : Pemerkasaan Literasi Maklumat Berkonsep 3A (Anywhere, Anytime, Anyone)

Strategi 6 : Penggalakan Promosi

Strategi 7 : Pemantapan Aktiviti Pembacaan dan Penulisan

Strategi 8 : Kolaborasi Dengan Penerbit

Strategi 9 : Pemantapan Prasarana Teknologi Maklumat & Komunikasi dan Media Interaktif

Strategi 10 : Membangunkan dan Memperbanyakkan Infrastruktur