Sesi Ulasan Buku melibatkan para pelajar praktikal telah dijalankan di Perpustakaan Tun Abdul Razak Sains dan teknologi dimana para pelajar berkenaan telah diberikan tugasan untuk mencari bahan ilmiah untuk dijadikan bahan bacaan, bahan itu kemudian perlulah diulas secara kritikal bagi melatih daya fikir dan kritis para pelajar dalam memahami sesuatu bentuk bacaan. Diantara objektif sesi ini dijalankan adalah bagi menyokong usaha pembudayaan ilmu melalui pembacan serta meningkatkan kepentingan membaca dikalangan pelajar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *