OBJEKTIF :

1. Mempamerkan pelbagai koleksi buku terkini di ruang khas Perpustakaan bagi memberi kesedaran kepada pengguna mengenai koleksi buku-buku terkini ini serta menggalakkan pengunjung merujuk dan membuat pinjaman bahan-bahan tersebut.

2. Menggalakkan pengunjung Perpustakaan datang ke Perpustakaan dan baca buku.


Jumlah penyertaan : 80 orang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *