17 September 2019 ,  Melalui program Library Outreach , pihak Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) telah membuat beberapa siri lawatan ke Fakulti dan Pusat Kecemerlang UiTM bagi memperkenalkan Liaison Officer PTAR kepada Dekan-dekan dan Pengarah Pusat Kecemerlang serta warga Fakulti. Disamping itu juga bagi meuar-uarkan perkhidmatan baru yang ditawarkan kepada warga fakulti membincangkan perkara berkaitan antara PTAR dan Fakulti.

Kunjungan Hormat ke Pejabat DekanFakulti Kejuruteraan Kimia  telah diadakan pada ketetapan berikut:

Tarikh : 17 September 2019
Lokasi : Bilik Mesyuarat, Fakulti Kejuruteraan Kimia
Masa   : 10.30 pagi
Pegawai perhubungan Perpustakaan: Encik Bahroni Moojee

Wakil Fakulti yang hadir Ketua Koordinator Program,
Wakil Pegawai Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) : 

1.Encik Jamalludin Bin Sulaiman  
Timbalan Ketua Pustakawan Kanan
Jabatan Perkhidmatan Perpustakaan

2.Tuan Hj. Ahmad Faizar Jaafar
Pustakawan Kanan, 
Ketua Unit Pembangunan Aplikasi Dan Web

3.Adlina Binti Abdullah
Pustakawan Kanan
Ketua Unit Pegawai Perhubungan Perpustakaan

4.  Encik Mohd Hazrul
Pustakawan Kanan 
Ketua Bahagian Konsultasi & Dokumentasi, Arkib UiTM

5.Encik Bahroni Moojee 
Pustakawan Kanan 
Ketua Perpustakaan Kejureteraan

Like and follow us
https://twitter.com/ptaruitm
https://www.instagram.com/ptaruitm/
https://perpustakaanuitm.blogspot.my/
https://www.facebook.com/KetuaPustakawanUitm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *