Program ini telah dilancarkan pada awal tahun 2019 dan sumbangan diterima dari pelbagai pihak termasuklah orang luar UiTM. Program Read@Uni PTAR Tapah 2019 iaitu Quiz Pameran telah dijalankan pada 28 Mac- 12 April 2019 bertempat di PTAR Kampus Tapah. Program ini disertai seramai 25 orang peserta.

Untuk maklumat lanjut boleh didapati di artikel Program Read@Uni PTAR Tapah 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *