Objektif program ini adalah :

a) Menyediakan pempakejan maklumat berkaitan percukaian melalui pameran dan mempamerkan bahan-bahan bacaan berkaitan cukai.

b) Memberikan maklumat tambahan berkaitan cukai kepada pelajar-pelajar perakaunan dan perniagaan melalui sesi Industrial Talk, aktiviti Book Review dan Articel Review melalui bahan bacaan yang dipamerkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *