Objektif program ini adalah :

a) Mempamerkan maklumat-maklumat penting berkaitan ASEAN.
b) Mempamerkan bahan-bahan bacaan berkaitan ASEAN
c) Pelajar-pelajar dari Fakulti Pengurusan dan Pengajian Polisi terlibat secara langsung untuk membaca buku-buku dan lain-lain bahan yang dipamerkan dan mencari maklumat yang dikehendaki oleh pihak fakulti berkaitan ASEAN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *