Program Read@Uni : Reading and Sharing Session 2019 anjuran Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) UiTM Cawangan Sarawak adalah merupakan aktiviti yang diwujukan bagi memupuk budaya membaca dikalangan pelajar mahupun staf (Akademik dan Pentadbiran) selaras dengan strategi dasar negara bagi perpustakaan dan perkhidmatan maklumat mengikut perkara 4.7.5 iaitu “untuk menanam dan menggalakkan minat membaca”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *