Pameran ini mempamerkan bahan bacaan berbentuk buku yang terdiri daripada pelbagai genre termasuklah fiksyen dan kemahiran.

Objektif utama pameran adalah untuk mempromosikan bahan bacaan yang ada di perpustakaan serta memupuk keinginan para pelajar untuk membaca. Kumpulan sasaran pameran ini ialah pelajar dan staf kampus. Pameran ini berjaya menarik minat pelajar untuk memilih buku di ruang pameran seterusnya meningkatkan peminjaman bahan bacaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *