Book Review –

Tujuan program ini diadakan adalah bertujuan untuk mewujudkan sesi perkongsian ilmu dikalangan warga PTAR. Selain daripada itu, menggalakan budaya membaca dikalangan warga PTAR sendiri. Ianya juga sebagai salah satu promosi kepada budaya membaca dikalangan warga PTAR sendiri.

Jumlah penyertaan ; 8 orang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *