Pada 28 Ogos 2020, telah berlangsung wacana ambang merdeka bersama tokoh negarawan Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid. Wacana tersebut membicarakan bicara buku seniman agung P Ramlee iaitu buku ensiklopedia sejarah hidup P Ramlee, Erti Yang Sakti (1999). Siaran ini telah mendapat lebih 600 views dan penyertaan seramai 188 peserta.

Rakaman wacana ini boleh dilihat di pautan
https://www.facebook.com/ptauitmkelantan/videos/1677253885763700.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *