Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Kami mengumumkan bahawa Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) kini diperakui ISO 9001: 2015!

 

ISO 9000 adalah satu standard bertulis yang menetapkan dan menerangkan elemen-elemen asas yang perlu ada dalam sistem pengurusan kualiti bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan oleh sesebuah organisasi dapat memenuhi kehendak pelanggan dan diiktiraf di peringkat antarabangsa.

 

Perpustakaan Tun Abdul Razak telah mengambil inisiatif dan usaha ke arah melaksanakan peralihan kepada keperluan baharu dengan mengubah dan membuat pindaan terhadap keseluruhan dokumen kualiti, prosedur dan arahan kerja selaras dengan piawaian terkini iaitu MS ISO 9001:2015 pada 16 Mac 2017. Perpustakaan Tun Abdul Razak telah memperoleh pensijilan ISO 9001:2015 pada 2 Mac 2018 dari Lloyd’ s Register Quality Assurance LRQA).

  

Approval number(s): ISO 9001 - 0048803   ISO 9001:2015 No. Sijil : 0048803

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Kutipan sumbangan derma wang tunai ini adalah berdasarkan pengecualian cukai pendapatan yang telah digariskan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) di bawah peruntukan subseksyen 44 (8) Akta Cukai Pendapatan 1967 berkenaan Hadiah Wang Untuk Kemudahan Perpustakaan. Sumbangan derma berbentuk wang tunai ini adalah tidak melebihi RM20,000.00 dan penyumbang layak mendapat pengecualian cukai pendapatan di bawah akta tersebut.

Walaubagaimanapun, penyumbang yang ada menjalankan perniagaan dan layak menuntut potongan di bawah perenggan 34 (6) (g), ACP maka penyumbang berkenaan tidak layak mendapat potongan di bawah subseksyen 44 (8), ACP.

Perpustakaan Universiti Teknologi MARA telah menggariskan satu inisiatif penjanaan pendapatan universiti melalui sumbangan derma wang tunai untuk kemudahan perpustakaan dari warga UiTM serta pihak luar. Sumbangan derma wang tunai ini adalah bertujuan untuk mengumpul dana dan seterusnya membuka peluang kepada orang ramai, orang perseorangan, alumni termasuk warga UiTM untuk turut sama menyumbang bagi menghasilkan pengembangan ilmu dalam bidang pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan demi membina masa depan ilmuan terbilang.

Objektif Sumbangan

Objektif utama sumbangan derma wang tunai ini adalah:

  1. Untuk melengkapkan kemudahan perpustakaan.
  2. Untuk membiayai pembelian buku-buku, meja, kerusi, rak buku dan kemudahan-kemudahan lain bagi perpustakaan
  3. Menjana pendapatan hasil universiti

Faedah Sumbangan

  1. Pengecualian Cukai : Penyumbang layak mendapat Pengecualian Cukai Pendapatan dibawah sub seksyen 44 (8) Akta Cukai pendapatan 1967 berkenaan Hadiah Wang Untuk Kemudahan Perpustakaan bagi sumbangan derma wang tunai tidak melebihi RM20,000.00
  2. Keahlian Luar Perpustakaan UiTM (Selain Warga UiTM) mengikut kategori yang merujuk kepada kelulusan sebagai keahlian luar perpustakaan. Sila rujuk https://library.uitm.edu.my/en/digital-initiative/services/membership/131-external-membership

Click Here For >> PDF File


Click Here Dasar Pengurusan Hadiah dan Tajaan UiTM_2020

Click Here Pekeliling Bendahari- Tatacara Pengurusan Terimaan Sumbangan