Perpustakaan Digital UiTM (Cetakkan)

Bintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 
Image

Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) UiTM komited untuk merealisasikan hasrat Universiti Teknologi MARA (UiTM) untuk terus mencapai kecemerlangan dan meningkatkan UiTM ke peringkat global. Oleh itu, peningkatan kualiti sistem penyampaian maklumat telah menjadi fokus PTAR dalam memenuhi keperluan dan harapan pelanggan kami. PTAR telah melalui empat (4) fasa transformasi sebelum menjadi Perpustakaan Digital. Untuk memastikan perpustakaan terus relevan dan berdaya saing, perpustakaan meningkatkan perkhidmatannya kepada pelanggan melalui perkhidmatan, koleksi dan proses terkini yang sesuai dengan keperluan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan di UiTM. Pelbagai kejayaan telah dicapai, membuktikan bahawa PTAR mampu memberikan perkhidmatan yang unggul dan berkualiti untuk memenuhi harapan pelanggan semasa. Saya berharap PTAR terus memupuk perkongsian pintar untuk mengembangkan jenama global untuk menghasilkan akademik dan graduan yang cemerlang dan cemerlang. Ini sejajar dengan tema UiTM "Melancarkan Potensi, Membentuk Masa Depan". Akhir kata, saya berharap buku Perpustakaan Digital UiTM menjadi sumber berguna untuk perkhidmatan, koleksi dan proses yang ditawarkan oleh universiti.

Ts. Noor Hidayat Adnan, Chief Librarian

Garis MasaPerpustakaan Digital UiTM

Image

Pelancaran Perpustakaan Digital UiTM, akan mempamerkan inisiatif perpustakaan selaras dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0. Selain itu, program ini merupakan salah satu usaha merancakkan perkhidmatan perpustakaan ke arah mengoptimumkan penggunaan teknologi maklumat (ICT).

Perpustakaan seharusnya tidak berada dalam keadaan seperti 25 tahun lalu yang menjadikannya lokasi meletakkan pelbagai bahan bacaan sahaja, sebaliknya menjadikan perpustakaan sebagai tempat menarik pengguna khususnya generasi muda. Dalam menghadapi Revolusi Perindustrian 4.0, perpustakaan perlu menjadi tempat sehenti di mana semua maklumat boleh diperolehi di sana.