ABOUT US. 

PTAR Sains & Teknologi ditubuhkan pada 15 Jun 2004 bagi tujuan menyebarluas dan memperkenalkan perkhidmatan yang ditawarkan oleh perpustakaan. PTAR Sains & Teknologi berfungsi untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran selari dengan objektif, visi dan misi PTAR. Untuk jangka masa panjang, PTAR Sains & Teknologi akan terus berkembang dengan menawarkan pelbagai kemudahan dan perpustakaan demi memenuhi kehendak semasa pengguna. PTAR Sains & Teknologi mempunyai koleksi meliputi bidang Sains, Teknologi, Komputer, Matematik, Sukan, Rekreasi, Sains Politik dan Sains Sosial.
#perpustakaanuitm #psttaruitm #perpustakaansains.teknologi