Tahniah Dr. Zalifah Awang Zakaria

Pihak Pengurusan Kanan dan warga Perpustakaan UiTM mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas pencapaian Dr. Zalifah Awang Zakaria memperolehi Ijazah Kedoktoran.

Semoga kejayaan ini akan dapat membantu beliau dan perpustakaan kearah kecemerlangan dan berdaya saing.