Search contact
BIL. FAKULTI/PUSAT/BAHAGIAN LO PTAR JAWATAN/ TEL/ FAX/ E-MEL
1 Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Puan Adlina Abdullah Pustakawan Kanan
160636
Tel: 03-5544 3718
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Fakulti Sains Gunaan Puan Siti Aishah Sadan Pustakawan Kanan
245438
Tel: 03-5544 3777
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Puan Noredayu Rosli Pustakawan Kanan
259615
Tel: 03-5543 5792
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Akademi Pengajian Bahasa Puan Siti Salwa Abd. Rahman Pustakawan Kanan
304052
Tel: 03-5544 3725
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Fakulti Muzik Encik Mohd Alfarabie Mohd Nasir Pustakawan Kanan
259631
Tel: 03-5521 1704
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Institut Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (IRMI) Dr. Hjh Zalifah Awang Zakaria Pustakawan Kanan
160801
Tel: 03-5544 3704
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS)  Pn. Jaz Norfazuna Jaafar Pustakawan
322355
Tel: 03-5521 1701 / 03-5543 8581
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Accounting Research Institute (ARI) Puan Rizana Mohd Radwan Pustakawan Kanan
168405
Tel: 03-5521 1439
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu(IMPAK) Puan Nor Azwani Mohamad Pustakawan Kanan
238102
Tel: 03-5544 3718
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Institut Pengajian Siswazah (IPSis) Puan Azura Mohamad Hashim Pustakawan Kanan
221944
Tel: 03-5544 3727
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Institute of Quality and Knowledge Advancement (InQKA) Nurul Aida Noor Azizi Pustakawan Kanan
162537
Tel: 03 5544 8312
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Institut Pendidikan NEO (iNED) Cik Nurul Farihah Sarmin Panut Pustakawan Kanan
239059
Tel: 03-5521 1708
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Fakulti Perladangan & Agroteknologi Puan Sakmah Sharif Pustakawan Kanan
092380
Tel: 03-5544 3719
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
14 Malaysian Academy of SME & Entrepreneurship Development (MASMED) Puan Norkiah Ishak Pustakawan Kanan
097039
Tel: 03-5544 3738
Fax: 03-5544 3739
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Institute of Business Excellence (IBE)
16 Fakulti Pengurusan Perniagaan Cik Nordiana Tukijo Pustakawan
297392
Tel: 03-5544 3733
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 Arshad Ayub Graduate Business School (AAGBS)
18 Fakulti Undang-Undang
19 Malaysia Institute of Transport (MITRANS)
20 Fakulti Kejuruteraan Awam Encik Bahroni Moojee Pustakawan Kanan
238759
Tel: 03-5543 6516 / 03-5543 8550
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21 Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
22 Fakulti Kejuruteraan Elektrik Encik Mohd Fahizan Hamid Pustakawan Kanan
161703
Tel: 03-5544 3708
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23 Fakulti Kejuruteraan Kimia
24 Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Puan Nor Hafizah Md Hanafiah Pustakawan Kanan
239101
Tel:  03-5544 3747
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
25 Fakulti Sains Sukan & Rekreasi
26 Fakulti Sains Komputer dan Matematik Puan Zuhaslinda Sulaiman Pustakawan Kanan
258577
Tel:  03-5544 3818
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
27 Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur Cik Syaakirah Abd. Khalid Pustakawan Kanan
170833
Tel:  03-5544 8320
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
28 Office Of International Affairs Puan Eza Eliana Abd Wahid Pustakawan Kanan
208080
Tel:  03-5521 1706
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.