Read@Uni
Institusi Pendidikan Tinggi


"With Knowledge We Lead"

With Knowledge We Lead


Slogan "With Knowledge We Lead" diyakini akan dapat menyemarakkan lagi pembacaan di kalangan kumpulan sasaran. Sehubungan itu, Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta haruslah mengambil tindakan dan inisiatif untuk menggerakkan aktiviti galakan membaca bagi melahirkan warga yang berbudaya membaca dan mencintai ilmu, seterusnya dapat merealisasikan agenda kerajaan untuk melahirkan masyarakat membaca menjelang tahun 2030. Kajian yang dilaksanakan pada tahun 2005 iaitu mengenai membaca menunjukkan jumlah bahan yang dibaca adalah sebanyak 10,310 buku oleh rakyat Malaysia.

Muat Turun


Tentang Read@Uni


Melalui Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri Bil.5/2018 pada 27 Jun 2018 telah memutuskan untuk menghidupkan kembali Kempen Membaca Kebangsaan bermula tahun 2018 sehingga tahun 2020 bagi mewujudkan negara membaca pada tahun 2030.

Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah memutuskan untuk melaksanakan kempen Dekad Membaca Kebangsaan(DMK) 2021-2030 yang bertujuan mewujudkan Malaysia sebagai sebuah negara berbudaya membaca dan menjadikan rakyat Malaysia sebagai bangsa berilmu bertaraf dunia.

Jabatan Pendidikan Tinggi dengan kerjasama Jawatankuasa Ketua Pustakawan Universiti Awam telah mengambil inisiatif dan menyokong aspirasi ini, maka Program Read@Uni telah diperkenalkan dan akan dilaksanakan melalui perpustakaan di semua Institusi Pendidikan Tinggi Awam dan Swasta. Objektif ini adalah untuk mempergiatkan aktiviti galakan membaca di kalangan mahasiswa, pensyarah dan warga institusi.

Aktiviti Read@Uni (Universiti Awam)


#ukmmembaca

#uitmmembaca

#uiammembaca

#usimmembaca

#ummembaca

#uummembaca

#utmmembaca

#utemmembaca

#umtmembaca

#usmmembaca

#unimasmembaca

#upsimembaca

#uthmmembaca

#umsmembaca

#umkmembaca

#uniszamembaca

#upnmmembaca

#upmmembaca

#unimapmembaca

#umpmembaca

Media

---------------

Aktiviti Read@Uni (Universiti Swasta)


Hubungi Kami


Puan Aznur Umiza Abu Kassim
Urusetia JK Ketua Pustakawan Universiti Awam