Pelaporan Aktiviti Read@Uni

Objektif program ini adalah:

a) Mengumpulkan bahan-bahan bacaan bagi diletakkan di Reading Corner di setiap kolej, bahagian dan unit.

Program ini akan dapat menggalakkan budaya membaca di kalangan warga kampus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *