Objektif aktiviti ini diadakan adalah untuk :

a) Menarik minat seluruh warga kampus untuk membaca artikel-artikel terkini dan isu-isu semasa yang dipaparkan di dalam setiap keluaran/isu.

b) Menggalakkan warga kampus untuk membaca walaupun melalui bahan-bahan bacaan ringan atau lebih santai yang dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan secara tidak langsung dapat membudayakan masyarakat membaca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *