Salah satu aktiviti yang akan diadakan sempena Library Customer Day 2018 adalah FORUM BELIA. Tujuan aktiviti ini dilaksanakan adalah untuk memupuk semangat kerjasama dan mencungkil potensi pelajar dalam kumpulan, di samping mendengar olahan idea dan cara menjawab soalan yang berkaitan dengan topik yang diberikan.
Syarat dan Peraturan:

  1. Setiap kumpulan terdiri daripada 3 orang ahli.
  2. Tempoh masa forum ditetapkan selama 35 minit untuk setiap kumpulan.
  3. Setiap ahli kumpulan diberikan peluang untuk berhujah selama 5 minit dalam 3 pusingan soalan.
  4. Peserta diadili berdasarkan cetusan idea, kelancaran dan pengisian yang baik.
  5. Antara topik yang dipilih:

a.       Peranan Mahasiswa

b.       Keamanan Dunia

c.       Ekonomi Dan Pendidikan

d.       Kepelbagaian Budaya

e.       Pendidikan Dan Peluang Pekerjaan

f.        Kerjasama Antara Negara

g.       Kepentingan Bahasa

h.       Isu Kemanusiaan Dan Hak Asasi

i.        Kesaksamaan Gender

j.        Memperkasa Budaya Membaca Belia


1      Tarikh Tutup Penyertaan : 12 November 2018

Like & Follow Us

https://twitter.com/ptaruitm
https://www.instagram.com/ptaruitm/
https://www.facebook.com/KetuaPustakawanUitm
https://www.youtube.com/user/perpustakaanuitm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *