Satu kunjungan ke Pejabat Rektor telah diadakan pada 11 Ogos 2020 dengan tujuan mempromosikan Virtual Reference Desk via Google Meet. Kunjungan ke pejabat Prof Madya Dr Zulkii Mohamed telah dijalankan oleh rombongan pustakawan, Pn Alina Hussein dan En Muslim Ismail bagi membincangkan program wacana ambang merdeka bersama Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid. Kunjungan ini juga membincangkan aktiviti perpustakaan bergerak yang berinovasi iaitu Library2U iaitu konsep pesan dan hantar buku ke pejabat dan bahagian kampus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *