Tarikh: 27 Februari 2020
Masa: 10.00 pagi – 12.00 Tengahari
Tempat : Unit Penyelidikan dan metodologi UPeMet, UiTM Kampus Machang

Mempromosikan koleksi buku baru yang terdapat di Perpustakaan Tengku Anis pada 27.02.2020 di Bahagian Penyelidikan, Jaringan Industri, Masyarakat Dan Alumni UiTM Kampus Machang. Di sampaikan oleh Encik Muslim Ismail @ Ahmad (Pustakawan Kanan). Bagi tujuan meningkatkan pinjaman bahan oleh pensyarah dan juga kakitangan bukan akademik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *