Kursus Asas Pengurusan Fail Dan Rekod Kepada Pegawai Rekod Jabatan (PRJ) Dan Pembantu Tadbir Rekod Jabatan (PTRJ)

Rekod adalah penting dalam urusan pentadbiran kerajaan termasuk pentadbiran sesebuah universiti. Ia menyediakan maklumat bagi perancangan, membuat keputusan dan juga merupakan asas kepada akauntabiliti kerajaan. Pengurusan rekod yang cekap dan Continue Reading