>

MINI KONVENSYEN KIK PERINGKAT UiTM SHAH ALAM TAHUN 2010
26 & 27 Oktober 2010
DEWAN ILQaM

P E N G E N A L A N

O B J E K T I F

P E N Y E R T A A N

T A R I K H  D A N   T E M P A T

L A P O R A N   P R O J E K

P A N D U A N P E M B E N T A N G A N P R O J E K

K E M U D A H A N   Y A N G   D I S E D I A K A N

B A H A S A   P E N G A T A R

A N U G E R A H   D A N  P E N G I K T I R A F A N

P E R M O H O N A N A N   P E R N Y E R T A A N

Jawatankuasa Pengelola KIK UiTM
dengan kerjasama
Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar
Tel : 03 5544 3002 / 3003 /

Email : ehsan@salam.uitm.edu.my
P E N G E N A L A N

Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK) sebelumnya dikenali sebagai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK). KMK telah diamalkan di UiTM sejak 1985 dan membuktikan kemampuannya untuk menghasilkan penyelesaian masalah kerja. Mulai 2006 KIK telah diterima sebagai salah satu alat pengurusan KAIZEN yang mudah difahami dan dilaksanakan oleh semua peringkat staf. Berbanding dengan KMK, tumpuan KIK tidak hanya menumpu kepada penyelesaian punca-punca masalah, malah mencari peluang-peluang penambahbaikan kepada proses sedia ada atau/dan memperkenalkan proses, produk atau perkhidmatan yang baru secara kreatif dan inovatif.

KIK adalah sejajar dengan strategi pembangunan ekonomi yang berasaskan pengetahuan dan daya saing mapan ke arah merealisasi iltizam UiTM menjadi sebuah universiti bertaraf dunia menjelang 2020.

Mulai 2010 Mini Konvensyen KIK dianjurkan oleh salah sebuah Kampus Cawangan UiTM dalam Zon yang berkenaan secara giliran. Selain daripada objektif konvensyen, tujuannya adalah untuk memilih wakil Zon UiTM di kalangan KIK yang dianugerah EMAS ke Konvensyen KIK peringkat UiTM.

Peserta Mini Konvensyen KIK adalah dari Kampus Cawangan UiTM mengikut enam (6) kelompok Zon seperti berikut:

 1. Zon Tengah
  UiTM Lembah Kelang (Shah Alam, INTEC, Puncak Perdana, Puncak Alam, Jalan Othman, Selayang, Sungai Buloh)

 2. Zon Utara
  UiTM Perlis, Kedah, Perak dan Pulau Pinang

 3. Zon Pantai Timur
  UiTM Kelantan, Terengganu dan Pahang

 4. Zon Selatan
  UiTM Johor, Melaka dan Negeri Sembilan

 5. Zon Sabah
  UiTM Sabah

 6. Zon Sarawak
  UiTM Sarawak
Objektif aktiviti KIK di UiTM adalah untuk:

 1. memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada staf yang terlibat dalam KIK;
 2. memberi peluang kepada KIK membuat persembahan;
 3. menyediakan peluang untuk KIK berjumpa, berkongsi dan bertukar-tukar idea mengenai kaedah terbaik serta penambahbaikan secara berterusan; dan
 4. meyakinkan bahawa KIK adalah salah satu mekanisma pengurusan penting bagi menyemarak 'value creation' untuk menjana kegemilangan UiTM

Penyertaan KIK dalam Mini Konvensyen KIK UiTM hendaklah mematuhi syarat-syarat berikut:

 • Penyertaan adalah terbuka kepada KIK yang dianggotai oleh staf UiTM sahaja;
 • Setiap KIK hendaklah dianggotai tidak melebihi 10 orang (tidak termasuk Fasilitator KIK);
 • Projek KIK mestilah telah selesai dilaksanakan sebelum konvensyen berlangsung dan diperakukan oleh Ketua Pusat Tanggungjawab serta telah diaplikasi dalam pengurusan Jabatan. Audit tapak akan dilaksanakan untuk mengesahkan perakuan ini;
 • Projek KIK yang dicalonkan belum pernah dibentangkan dalam apa jua konvensyen; dan
 • Setiap Pusat Tanggungjawab dibenarkan untuk mencalonkan projek-projek KIK yang berpotensi.

Berikut adalah senarai nama kumpulan, fasilitator, ketua kumpulan, pemerhati dan ahli-ahli yang akan menyertai Mini Konvensyen KIK Peringkat Zon Tengah UiTM 2010

PENYERTAAN MINI KONVENSYEN KIK PERINGKAT ZON TENGAH UiTM 2010

1.  Kumpulan GEMPAK
    (Kolej Mawar, HEP)

Fasilitator : Azizah Hj Yaacob
Ketua : Akmawati Daud @ Ab Razak
Pemerhati : Faridah Shafian Sauri
                   Azizah Hj Yaacob

Ahli    : Marina Adnan
            Mohd Sharil Fazha Mohd Said
            Radzuan Osman
            Rubiah Arshad
            Rohati Haron
            Musalis Abdullah
            Suryani Afizan Mohd Adnan
            Nornisam Othman
            Norliza Hamzah

2.   Kumpulan Z’MAX
     (Pusat Kesihatan UiTM)

Fasilitator : Dr Shairul ‘Azam bin Sahar
Ketua : Dr Siti Noor Hafifah Abu Bakar
Pemerhati : Dr Norhazlina Hashim
                   Sister Rokiah Haming Sumpa

Ahli   : Dr Sahari bin Hamid
           En Helmi Shahrul Johari
           Pn Azrina Mohd Mokhtar
           Pn Ruzanna Mohd Hasan
           Pn Saniah Omar
           Cik Normala Rosman
           Pn Nor Hasimah Jelani
           Cik Norziyana Ibrahim

3.   Kumpulan ATOM
     (Bendahari UiTM)

Fasilitator : Badrul Hisham Kimia
Ketua : Norleydiani Daud
Pemerhati : En Mohd Rafidi Mohd Saman
                   Cik Norhamizah Mohamad Shar
 

Ahli   : Mohd Khairul Izwan Mohd J Makir
           Abdul Aziz bin Mohd Lazim
           Mohd Zaffur Azhar bin Nazri
           Mohd Norkamaruezane Mohamad Zain
           Majar Aswati binti Zamhari
           Norazmi binti Mohd Sani
           Izafarina binti Ab Halim
           Aziah binti Amat Tukir

4.   Kumpulan IQ
    (Bendahari UiTM)

Fasilitator : Wan Hasmadi Wan Mohamed
Ketua : Mazril Syahmi bin Abd Halim
Pemerhati : Pn Rosnani Abd Razak
                   En Ahmad Faisal Sobri

Ahli   : Aina Syakirah Mohd Nong
           Mohd Fauzi Basir
           Che Nurul Asyiekin Aziate Che Aziz
           Anis Zubaidah Jamaluddin

5.   Kumpulan TITANIUM
    (PTAR, UiTM)

Fasilitator : Tuan Hj Azizi bin Hj Jantan
Ketua : En Mohamad Hamidi bin Mohd Jais
Pemerhati :
 

Ahli   : Noredayu binti Rosli
           Siti Fazlina binti Mohamed Raffi
           Wan Izzatul Fahrah binti Wan Ishak
           Mohd Fadhil bin Jamal
           Rusinorhelmi bin Mohamad Sukur

6.   Kumpulan E-SOLUTION
    (PTAR, UiTM)

Fasilitator : En Ariffin Hj Jamaludin
Ketua : En Mohd Alfarabie Mohd Nasir
Pemerhati :
  

Ahli   : En Mohd Shariman Mat Sopari
           En Muhamad Faiz Abdul Ghafar
           En Fauzi Md Noor
           Cik Siti Zubaidah Khalid
           Cik Fadzilah Mohd Ali
           Cik Nurhayati Johari  


 1. Tarikh :
  26 & 27 Oktober 2010,

  Tempat :
  Dewab ILQAM,
  UiTM Shah Alam


L A P O R A N   P R O J E K

Laporan projek (slaid pembentangan projek) hendaklahdisediakan dalam format berikut:

 1. Laporan projek disediakan dalam kertas A4 dengan page orientation 'potrait'; 2 slaid dalam satu mukasurat;
 2. Font dan rajah yang digunakan dalam laporan projek hendaklah jelas dan mudah dibaca;
 3. Laporan projek hendaklah disediakan berpandukan Kriteria Penilaian Persembahan Projek KIK UiTM (Lampiran B);
 4. Setiap pencalonan hendaklah mengemukakan Borang A: Borang Pendaftaran Persembahan Projek KIK UiTM (Lampiran A)

Setiap pencalonan hendaklah mengemukakan Borang A beserta empat (4) salinan laporan projek dan satu (1) salinan �softcopy� Power Point Presentation dalam CD kepada Urusetia Mini Konvensyen KIK Zon Tengah UiTM 2010 selewat-lewatnya 13 Oktober 2010.


 1. Setiap Pembentang Projek akan diperuntukan masa 30 minit, meliputi:
 2. 5 minit persediaan persembahan
 3. 20 minit persembahan projek
 4. 5 minit soal jawab (penjelasan pembentangan)
 5. Pembentangan projek akan dinilai berasaskan Kriteria Penilaian Persembahan Projek KIK UiTM

Setiap persembahan projek KIK akan diberi anugerah sama ada EMAS, PERAK atau GANGSA berdasarkan pencapaian markah berikut:-

Kategori Anugerah Jumlah Markah
Emas 700 dan ke atas
Perak 600 hingga 699
Gangsa 599 dan ke bawah 

 1. Urusetia akan menyediakan kelengkapan berikut untuk kegunaan pembentangan:

  a) 1 komputer notebook
  b) 1 white skrin

  c) 1 projektor LCD
  d) 4 mikrofon


B A H A S A   P E N G H A N T A R

Persembahan projek hendaklah menggunakan Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris • Johan Keseluruhan - Piala pusingan & sijil
 • Johan - Piala, wang tunai & sijil
 • Naib Johan - Piala, wang tunai & sijil
 • Tempat Ketiga - Piala, wang tunai & sijil
 • Anugerah Inovasi ICT - Piala, wang tunai & sijil
 • Anugerah Inovasi Proses - Piala, wang tunai & sijil
 • Anugerah Inovasi Teknikal - Piala, wang tunai & sijil
 • Anugerah Inovasi Kaedah Pengajaran & Pembelajaran - Piala, wang tunai & sijil
 • Anugerah Penjimatan Kos Terbaik - Piala, wang tunai & sijil
 • Anugerah Kumpulan Berpotensi - Piala, wang tunai & sijil
 • Persembahan Kumpulan Terbaik - Piala, wang tunai & sijil
 • Anugerah Dokumentasi Terbaik - Piala & sijil
 • Anugerah Kumpulan Istiqamah - Piala & sijil
 • Anugerah Logo Terbaik - Piala & sijil

 

Tarikh tutup permohonan penyertaan KIK atau/ dan pemerhati (terhad 2 orang setiap Fakulti/Bahagian/Pusat/Unit) ialah sebelum atau pada 1 Oktober 2010 (Jumaat).Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

  Encik Noor Hidayat Adnan (03-5544 3711)
1. Emel: norhi567@salam.uitm.edu.my
   
2. Cik Zalifah Awang Zakaria (03-5544 3757)
  Emel: zalifah801@salam.uitm.edu.my
   
3. Pn. Nor Aziah Abdullah (03-5544 3722)
  Emel: noraziah056@salam.uitm.edu.my
   
4. Cik Nurhayati Hassan (03-5544 3723)
  Emel: norha651@salam.uitm.edu.my
   
   
   
   


Urusetia Mini Konvensyen KIK Zon Tengah UiTM 2010
Perpustakaan Tun Abdul Razak
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam
SELANGOR DARUL EHSAN