Pegawai Perhubungan

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Bil Fakulti / PTJ Pegawai Perhubungan Perpustakaan PTAR Pegawai Perhubungan Perpustakaan Fakulti
1 Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Encik Norhazlan bin Nordin
Timbalan Ketua Pustakawan
Tel: 03-5544 3726
Fax:03-5544 3730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Puan Siti Nur  Izaura Mohd Razis
Pensyarah Kanan
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2 Fakulti Sains Gunaan Encik Mohd  Izwan Salim
Pustakawan Kanan
Tel: 03-5544 3770
Fax:03-5544 3730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dr Faezah Pardi 
Pensyarah Kanan
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Encik Muhammad Zaidie Bardan
Pustakawan Kanan
Tel: 03-5521 1704
Fax:03-5544 3730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Encik Muhammad Fadhli Abdul Rahman
Pensyarah
Tel: 03-5544 4898
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Akademi Pengajian Bahasa Puan Siti Salwa Abd. Rahman
Pustakawan Kanan
Tel: 03-5544 3718
Fax:03-5544 3730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Puan Nur Hidayah bt Yahaya
Pensyarah
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Fakulti Muzik Encik Mohd Alfarabie Mohd Nasir
Pustakawan Kanan
Tel: 03-5521 1704
Fax:03-5544 3730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prof. Madya Dr. Ghaziah Mohd Ghazali 
Pensyarah Kanan
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS)   Encik Asraf Zamani Hazim
Pustakawan
Tel : 03-5544 3753
Fax:03-5544 3730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Dr. Mohd Asmadi Yakob
Pensyarah Kanan
 7 Accounting Research Institute (ARI)   Puan Asmah Sabtu
Pustakawan Kanan
Tel: 03-5544 3731
Fax:03-5544 3730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Pn.Wan Maryati Wan Omar
Pegawai Eksekutif Kanan
Tel: 03-5544 4890
 8 Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu  (IMPAK)  Cik Syaakirah Abdul Khalid
 Pustakawan Kanan
Tel: 03-5544 3173
Fax:03-5544 3730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Encik Mohd Husni Mohd Som
Pegawai Eksekutif Kanan
 9  Kursi Institusi Raja-Raja Melayu  Encik Mohd Hazrul Mohd Hussin
Pustakawan Kanan
Tel: 03-5521 1708
Fax:03-5544 3730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Encik Wan Ahmad Rahiman Wan Abdul Rahim
Timbalan Pendaftar
Tel: 03-5544 4154
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10   Institute of Quality and Knowledge Advancement (InQKA)   Puan Nor Azwani Mohamad
Pustakawan Kanan
Tel: 03-5544 8312
Fax:03-5544 3730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Siti Norul'Ain Mohd Azizi
Penolong Pendaftar Kanan
Tel: 03-5543 5711
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Institut Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (IRMI) Puan Siti Rohayu Mohd Yusof
Pustakawan Kanan
Tel: 03-5544 3704
Fax:03-5544 3730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
-
12 Institut Pengajian Siswazah (IPSis) Puan Asmah Sabtu
Pustakawan Kanan
Tel: 03-5544 3708
Fax:03-5544 3730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
-
13 Institute Of Continuing Education & Professional Studies (iCEPS) Encik Norhazlan bin Nordin
Timbalan Ketua Pustakawan
Tel: 03-5544 3726
Fax:03-5544 3730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Puan Norita Sapien
Penolong Pendaftar
Tel: 03-5544 8291
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Fakulti Perladangan & Agroteknologi Encik Mohd  Izwan Salim
Pustakawan Kanan
Tel: 03-5544 3770
Fax:03-5544 3730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Encik Muhammad Haikal Mohd Fisal 
Penolong Pendaftar
Tel: 06-264 5228
Fax:06-264 5247
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
15 Malaysian Academy of SME & Entrepreneurship Development (MASMED) Puan Masnida Hanim Che Mahmood
Pustakawan Kanan
Tel: 03-5544 3757
Fax:03-5544 3730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
-
 16  Institute of Business Excellence (IBE)  Puan Norazlin Mohd Yusof 
Pustakawan Kanan
Tel: 03-5544 3778
Fax:03-5544 3730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Prof. Madya Dr. Wan Edura Wan Rashid
Ketua Pusat Komunikasi Korporat dan Pengurusan Majlis
Tel: 03-3258 5001
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 Fakulti Pengurusan Perniagaan Puan Nik Zatihulwani Jamaludin
Pustakawan
Tel: 03-5521 1701
Fax:03-5544 3730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dr. Mohd Rahim Khamis
Pensyarah kanan
Tel: 03-3258 7185
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18 Fakulti Undang-Undang Puan Nur Azian Azis
Pustakawan Kanan
Tel: 03-5544 3738
Fax:03-5544 3730
Dr Faridah binti Hussain
Pensyarah kanan
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 Arshad Ayub Graduate Business School (AAGBS) Puan Nur Azian Azis
Pustakawan Kanan
Tel: 03-5544 3738
Fax:03-5544 3730
Assoc. Prof. Dr. Sharifah Faigah Syed Alwi
Pensyarah kanan
Tel: 03-5544 4735
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 20 Malaysia Institute of Transport (MITRANS)   Tn. Hj. Ahmad Faizar Jaafar
Pustakawan Kanan
Tel: 03-5544 3732
Fax:03-5544 3730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Dr. Hj. Irwan Ibrahim
Ketua jaringan Industri & Komunikasi Korporat
Tel: 03-5521 1491
21 Fakulti Kejuruteraan Awam Puan Rizana Radwan
Pustakawan Kanan
Tel: 03-5544 3763
Fax:03-5544 3730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dr. Hazrina Mansor 
Pensyarah kanan
Tel: 03-5543 5256
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22 Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Puan Rizana Radwan
Pustakawan Kanan
Tel: 03-5544 3763
Fax:03-5544 3730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
-
23 Fakulti Kejuruteraan Kimia Puan Rizana Radwan
Pustakawan Kanan
Tel: 03-5544 3763
Fax:03-5544 3730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dr. Harumi Veny
Pensyarah kanan
Tel: 03-5543 8809
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24 Fakulti Kejuruteraan Elektrik Puan Rizana Radwan
Pustakawan Kanan
Tel: 03-5544 3763
Fax:03-5544 3730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
-
25 Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Puan Nor Hafizah Md Hanafiah
Pustakawan Kanan
Tel: 03-5544 3811
Fax:03-5544 3730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dr. Jeniwaty Jody
Pensyarah kanan
26 Fakulti Sains Komputer dan Matematik Puan Nor Hafizah Md Hanafiah
Pustakawan Kanan
Tel: 03-5544 3811
Fax:03-5544 3730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Encik Mohamad Lotfi Mokhtar
Pegawai Eksekutif
27 Fakulti Sains Sukan & Rekreasi Puan Nor Hafizah Md Hanafiah
Pustakawan Kanan
Tel: 03-5544 3811
Fax:03-5544 3730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Puan Jamiaton Kusrin
Pensyarah kanan
Tel: 03-5544 2940
Fax: 03-5544 2910
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
28 Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur Puan Nurul Farihah Sarmin Panut
Pustakawan Kanan
Tel: 03-5544 4392
Fax:03-5544 3730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Encik Muhamad Saiful Alizan Nordin
Pensyarah
Fax: 03-5544 4353
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
29 Office of International Affairs (OIA)  Puan Eza Eliana Abd. Wahid 
Pustakawan Kanan
Tel: 03-55445792
Fax: 03-55443730
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cik Asmahan Abd Razak
Koordinator
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.