PhD Clinic@PTAR
E-Resources Zone

Is a one stop centre for e-Resources@PTAR. It consist of e-Books, UiTM Institutional Repository, UiTM Digital Collection, e-Question Papers...

Read more ...
Bahagian Koleksi Undang-Undang Perpustakaan Tun Abdul Razak ditubuhkan pada tahun 1979. Koleksi khas ini dibina khusus untuk Kajian Pentadbiran dan Undang-Undang yang memerlukan bahan undang-undang yang meluas, meliputi bahan-bahan tempatan dan antarabangsa. Koleksi ini berpindah ke Aras 3 bangunan Perpustakaan Tun Abdul Razak 2 pada tahun 1986. Peranan koleksi ini semakin diperlukan apabila kurikulum universiti semakin berkembang dengan penerapan subjek undang-undang dalam mana-mana bidang yang berkaitan. Menerusi penjenamaan semula perpustakaan pada awal 2012, bahagian ini telah bertukar nama ke Perpustakaan Undang-Undang.
<Google Map>
<Imej carta organisasi>
Bil Jawatan Gred Julah Staf
1 Pustakawan Kanan S44 1
2 Pustakawan S41 3
3 Pembantu Perpustakaan Tertinggi S26 1
4 Pembantu Perpustakaan Kanan S22 2
5 Juruteknik Komputer FT17 1
6 Pembantu Perpustakaan S17 7
7 Pembantu Am Pejabat N1 1
8 JUMLAH   16
  1. Fakulti 1
  2. Fakulti 2
  3. Fakulti 3
  4. Fakulti 4