PERPUSTAKAAN UITM MALAYSIA 

Amalan S1 SALAM 

Memberi salam dengan mesra apabila berinteraksi dan memulakan sesuatu urusan

Amalan S2 SAYANG

Sayangkan kerja dan organisasi.Menjalankan tanggungjawab dengan amanah,bersikap profesional,berdisiplin dan mengamalkan sikap terbuka

Amalan S3 SEGAK

Ketika menjalankan tugas,tampilkan diri dengan berpakaian bersih,kemas,lengkap serta sesuai dengan tempat dan masa

Amalan S4 SEGERA

Pastikan setiap urusan yang diamanahkan dilaksanakan dengan cekap,pantas dan tanpa berlengah.Peraturan dan prosedur kerja yang sedia ada perlu diambil kira

Amalan S5 SEMPURNA

Memberi perkhidmatan yang sempurna agar para pelanggan mendapat layanan yang terbaik dan kehendak mereka dapat dipenuhi

Amalan S6 SENSITIF

Memberi perkhidmatan yang sempurna agar para pelanggan mendapat layanan yang terbaik dan kehendak mereka dapat dipenuhi

Amalan S7 SENYUM

Memberi senyuman dengan ikhlas mengikut kesesuaian situasi berkomunikasi dengan para pelanggan

Amalan S8 SOPAN

Bersifat sopan dalam pertuturan dan perlakuan serta memberikan layanan yang baik kepada para pelanggan