Sejarah

Perpustakaan Kejuruteraan Tun Abdul Razak (atau PTAR 3) telah diwujudkan pada 15 Oktober 2003 dan mula beroperasi sepenuhnya pada 20 November 2003. Ia merupakan perpustakaan fakulti yang kelima daripada lapan buah perpustakaan fakulti yang ada. Koleksi perpustakaan ini dikhususkan kepada bidang Kejuruteraan Kimia, Kejuruteraan Mekanikal, Kejuruteraan Awam dan Kejuruteraan Elektrik & Elektronik.

 

Perkhidmatan

Bertujuan memberi perkhidmatan khusus kepada pelanggan dari Fakulti Kejuruteraan Awam (FKA), Fakulti Kejuruteraan Elektrik (FKE), Fakulti Kejuruteraan Mekanikal (FKM) dan Fakulti Kejuruteraan Kimia (FKK).

Antara Perkhidmatan yang ditawarkan di Perpustakaan Kejuruteraan:

  1. Perkhidmatan Pelanggan
  2. Perkhidmatan Maklumat
  3. Perkhidmatan IT
  4. Perkhidmatan Jurnal & Pangkalan Data

Lokasi

<Map Library>

Jumlah Staf

Mempunyai staf seramai 16 orang. Terdiri daripada seorang Pustakawan Kanan selaku Ketua Perpustakaan, 3 Pustakawan, seorang Pembantu Perpustakaan tertinggi, 2 Pembantu Perpustakaan Kanan, 7 orang Pembantu Perpustakaan, seorang Juruteknik Komputer dan seorang Pembantu Am Pejabat (PAP).

Bil Jawatan Gred Jumlah Staf
1 Pustakawan Kanan S44 1
2 Pustakawan S41 3
3 Pembantu Perpustakaan Tertinggi S26 1
4 Pembantu Perpustakaan Kanan S22 2
5 Juruteknik Komputer FT17 1
6 Pembantu Perpustakaan S17 7
7 Pembantu Am Pejabat N1 1
8 JUMLAH   16

Bidang Koleksi

PTAR 3 menempatkan koleksi bahan bagi fakulti-fakulti berikut :

  1. Fakulti Kejuruteraan Awam
  2. Fakulti Kejuruteraan Elektrikal
  3. Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
  4. Fakulti Kejuruteraan Kimia

Klasifikasi Subjek Bahan Perpustakaan (mengikut Library of Congress)

<Maukkan list berkaitan>