Tarikh: 19 hingga 20 April 2017
Tempat: Bilik Seminar, Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) Utama
Peserta: Ketua Pustakawan & Timbalan Ketua Pustakawan Perpustakaan Universiti Awam

Penceramah Jemputan:
Dato’ Prof. Dr. Ahmad Mujahid bin Ahmad Zaidi
Dekan Pengurusan Akademik dan Antarabangsa, UPNM
Pengerusi Garis Panduan Kesepunyaan dan Keserakanan

Objektif

  1. Mengoptimumkan penggunaan, menyebarluas data dan maklumat negara di peringkat kebangsaan dan antarabangsa dan seterusnya menjimatkan kos dalam pengurusan data dan maklumat.
  2. Memantapkan tadbir urus data dan sumber maklumat secara lebih bersepadu.
  3. Meningkatkan kerjasama perkongsian sumber maklumat
  4. Meningkatkan visibility bahan penerbitan universiti.

Maklumat lanjut:

Gambar / Galeri Foto

UiTM News Hub