Tarikh: 19 hingga 20 April 2017
Tempat: Bilik Seminar, Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) Utama
Peserta: Ketua Pustakawan & Timbalan Ketua Pustakawan Perpustakaan Universiti Awam

Penceramah Jemputan:
Dato’ Prof. Dr. Ahmad Mujahid bin Ahmad Zaidi
Dekan Pengurusan Akademik dan Antarabangsa, UPNM
Pengerusi Garis Panduan Kesepunyaan dan Keserakanan

Objektif

  1. Mengoptimumkan penggunaan, menyebarluas data dan maklumat negara di peringkat kebangsaan dan antarabangsa dan seterusnya menjimatkan kos dalam pengurusan data dan maklumat.
  2. Memantapkan tadbir urus data dan sumber maklumat secara lebih bersepadu.
  3. Meningkatkan kerjasama perkongsian sumber maklumat
  4. Meningkatkan visibility bahan penerbitan universiti.

Maklumat lanjut:

Gambar / Galeri Foto

UiTM News Hub

Fokus 2017

  1. Penarafan
  2. Perkhidmatan
  3. Inovasi
  4. Penjanaan dan Penjimatan
  5. Pemerkasaan Kepimpinan

Slaid Pembentangan

Teks Ucapan

Sukacita dimaklumkan Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) akan menganjurkan Seminar Amalan Terbaik Perpustakaan UiTM pada 7-8 Februari 2017 bertempat di Dewan Annexe, UiTM Shah Alam. Penganjuran seminar ini adalah bertujuan untuk berkongsi amalan terbaik dari organisasi luar dan dalam UiTM. Tema seminar pada kali ini adalah "Kelestarian Kewangan”.

Pembentangan Tajuk Penceramah
Pembentangan 1 Garis Panduan Penjanaan Pendapatan Tn Hj. Mazlan Hashim, Ketua Timbalan Bendahari, Pejabat Bendahari UiTM
Pembentangan 2 Endowmen En. Samsudin Ibrahim, Timbalan Ketua Pustakwan, Perpustakaan UKM
Pembentangan 3 Amalan Terbaik SBU Prof Madya Dr. Roslani B. Embi, Pengarah INED
Pembentangan 4 Amalan Terbaik Penjanaan En. Norizan B. Sharif, INSKEN
Pembentangan 5 Amalan Terbaik Penjimatan dan Penjanaan Organisasi Malaysian Productivity Coorporation (MPC)

Seminar ini, dirasmikan oleh YBhg. Datuk Prof. Dr. Rahmat Mohamad, Penolong Naib Canselor UiTM (Strategik)

 

 

Bahagian Korporat PTAR