Kertas Soalan Peperiksaan Sesi Januari 2018

Dengan segala hormatnya perkara diatas adalah dirujuk.

Untuk makluman, Bahagian Pembangunan Sumber Digital, Jabatan Pembangunan Repositori Institusi Universiti PTAR, telah selesai memuatnaik Kertas Soalan Peperiksaan Sesi Januari 2018 bagi Program Pra-Diploma/Diploma / Degree/ Master sebanyak 2302 kod kursus (seperti di lampiran) dari Bahagian Penilaian Akademik UiTM.

Kertas Soalan Peperiksaan tersebut boleh diakses di Electronic Question Paper System (EQPS) (http://eqps.ptar.uitm.edu.my:8080/eqps/)

Sekian. Terima kasih.


Rizana Mohd Radwan
Pustakawan Kanan
Bahagian Pembangunan Sumber Digital
Jabatan Pembangunan Repositori Institusi Universiti
Tel: 03-55211439
Faks: 03-55443730
E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.