1. Unit Sumber Manusia
 2. Unit Kewangan
 3. Unit Fasiliti
 1. Unit Kewangan 

Formerly knows as Bahagian Perkhidmatan Akademik

 1. Unit Rujukan Maya
 2. Unit Sokongan Penyelidikan
 3. Unit Perunding Maklumat
 4. Unit Literasi Maklumat

Formerly know as Bahagian Pengurusan Sistem Perpustakaan

 1. Unit Pengurusan Sistem
 2. Unit Pembangunan Kandungan
 3. Unit Pembangunan Aplikasi dan Web

 

 1. Unit Pembangunan Monograf & Media
 2. Unit Hadiah & Pesanan Tetap
 1. Unit Pengurusan e-Jurnal Dan Pangkalan Data Dalam Talian
 2. Unit Pengurusan & Perkhidmatan Sumber Elektronik
 3. Unit Pengurusan Jurnal Bercetak & Suratkhabar
 4. Unit Pengurusan e-Books & e-Newspaper
 1. Unit Pemprosesan Fizikal Bahan dan Kawalan Kualiti
 2. Unit Pembangunan Rekod dan Kawalan Kualiti
 1. Unit Pentadbiran
 1. Unit Pengurusan Arkib
 1. Unit Pengurusan Rekod
 2. Unit Audit &Inspektorat
 1. Unit Pemuliharaan Bahan
 1. Unit Promosi & Penerbitan
 2. Unit Konsultansi