1. Unit Sumber Manusia & Pengurusan
 2. Unit Kewangan dan Stor
 3. Unit Fasiliti
 1. Unit Kewangan dan Stor
 1. Unit Rujukan Maya
 2. Unit Sokongan Penyelidikan
 3. Unit Perunding Maklumat
 4. Unit Literasi Maklumat
 1. Unit Pembangunan Web
 2. Unit Pengurusan ICT
 3. Unit Pembangunan Dan Pengurusan Pengetahuan
 4. Unit Pembangunan Dan Pengurusan Sistem

 

 1. Unit Pembangunan Monograf & Media
 2. Unit Hadiah & Pesanan Tetap
 1. Unit Pengurusan e-Jurnal Dan Pangkalan Data Dalam Talian
 2. Unit Pengurusan & Perkhidmatan Sumber Elektronik
 3. Unit Pengurusan Jurnal Bercetak & Suratkhabar
 4. Unit Pengurusan e-Books & e-Newspaper
 1. Unit Pemprosesan Fizikal Bahan dan Kawalan Kualiti
 2. Unit Pembangunan Rekod dan Kawalan Kualiti
 1. Unit Pentadbiran
 1. Unit Pengurusan Arkib
 1. Unit Pengurusan Rekod
 2. Unit Audit &Inspektorat
 1. Unit Pemuliharaan Bahan
 1. Unit Promosi & Penerbitan
 2. Unit Konsultansi
 1. Unit Pentadbiran
 2. Unit Jilid - Pentadbiran
 3. Unit Sistem Teknologi Maklumat
 1. Unit Perkhidmatan Akademik
 2. Unit Pengurusan Pelanggan
 1. Unit Perolehan
 2. Unit Katalog & Kelas
 3. Unit Jurnal
 1. Unit Pentadbiran
 2. Unit Pengurusan Pelanggan
 3. Unit Perkhidmatan Maklumat / Kaunter Pusat IT
 1. Unit Pentadbiran
 2. Unit Perkhidmatan Pelanggan
 1. Unit Pentadbiran
 2. Unit Perolehan / Unit Katalog & Kelas
 3. Unit Perkhidmatan Pelanggan Dan Unit Pemuliharaan Bahan
 4. Unit Terbitan Bersiri Dan Pangkalan Data / Unit Perkhid. Rujukan Dan Maklumat