Search contact
Bil. Fakulti / Pusat / Bahagian PTAR Contact Faculty / Centre Contact
1 Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Puan Nor Azwani Mohamad Pustakawan Kanan
238102
Tel: 03-5544 3718
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Puan Natrina Mariane P Toyong Pensyarah Kanan
241474
Tel: 03-5544 4117
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Fakulti Sains Gunaan Puan Noredayu Rosli Pustakawan Kanan
259615
Tel: 03-5543 5792
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prof. Madya Dr. Khadijah Omar Pensyarah
107505
Tel: 03-5543 5550 / 012-353 2143
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Puan Jaz Norfazuna Jaafar Pustakawan
322355
Tel: 03-5521 1701 / 03-5543 8581
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Encik Muhammad Fadhli Abdul Rahman Pensyarah Sementara
332545
Tel: 03-5544 4898 / 019-669 8687
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Akademi Pengajian Bahasa Encik Nik Lokman Bin Nik Ismail Pustakawan
304861
Tel: 03-5544 3719
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Puan Farah Hanini Abdul Rahman Pensyarah
247423
Tel: 03-5544 2493
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) Encik Muhammad Zaidie Bardan Pustakawan
322746
Tel: 03-5521 3611
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dr. Mohd Asmadi Yakob Pensyarah Kanan
242716
Tel: 03-5543 7974 / 013-232 4863
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Institut Pengajian Siswazah (IPSis) Encik Mohd Fahizan Hamid Pustakawan Kanan
161703
Tel: 03-5544 3708
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dr. Suhaily Hasnan Ketua Pengajian Siswazah (Penyelidikan)
277600
Tel: 03-5544 2000
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Accounting Research Institute (ARI)  Cik Nurul Farihah Samin Panut  Pustakawan Kanan
239059
Tel: 03-5544 3777
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Prof. Madya Dr. Roshayani Arshad Timbalan Pengarah Pascasiswazah dan Inovasi
108559
Tel: 03-5544 2753
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cik Munirah Morad Pegawai Penyelidik Kanan
268114
Tel: 03-5544 4845
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Institut Sains (IOS) Cik Syaakirah Abd. Khalid Pustakawan Kanan
170833
Tel: 03-5544 8320
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dr. Mohd Fazli Mohammat @ Mohamed Yahya Pensyarah
142188
Tel: 03-5521 1354/
013-349 5749
Fax: 03-5544 3870
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Pejabat Pendaftar Puan Azura Mohamad Hashim Pustakawan Kanan
221944
Tel: 03-5544 3727
Fax: 03-5544 3730 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Puan Noriah Mohamed Ali Timbalan Pendaftar
175605
Tel: 03-5544 2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Pejabat Bendahari Puan Nurul Aida Noor Azizi Pustakawan Kanan
223340
Tel: 03-5544 3725
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Encik Mohd Zaki Ahmad Zabidi Penolong Bendahari
195782
Tel: 03-5544 3420
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Pejabat Canseleri Tn. Hj. Ahmad Faizar Jaafar  Pustakawan Kanan
150565
Tel: 03-5544 3757
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Puan Noor Hasnida Hamdan  Timbalan Ketua Pegawai Teknologi Maklumat Kanan
136275
Tel: 03-55437931
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
12 Jabatan Infostruktur
13 Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu (IMPAK) Puan Siti Aishah Sadan  Pustakawan Kanan
245438
Tel: 03-5521 1708
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Encik Mohd Husni Mohd Som Pegawai Penyelidik
264820
Tel: 03-5522 5570
Fax: 03-5522 5489
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Institut Kepimpinan & Pembangunan (ILD) Puan Rizadora Muhamad Arsad Timbalan Pendaftar
167176
Tel: 06- 758 0302
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Hal Ehwal Pelajar (HEP) Mohd Izwan Bin Salim Pustakawan Kanan
238733
Tel: 03-5544 3770
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Puan Wan Noraini Wan Yusoff Timbalan Pegawai Psikologi
133854
Tel: 03-5543 7940 / 019-398 2720
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 Institut Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (IRMI)  Cik Zalifah Awang Zakaria  Pustakawan Kanan
160801
Tel: 03-5544 3704
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Cik Caroline Henry Pegawai Perangkawan
90011967
Tel: 03-5544 2470
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 Encik Khairul Nurudin Ahnaf Khaini Pegawai Penerbitan
90020742
Tel: 03-5521 1425
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18 Jabatan Pembangunan Infrastruktur Puan Norhamimi Othman Pustakawan Kanan
162537
Tel: 03-5521 1702
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ir. Azman Saubiran Ketua Timbalan Pengarah
181466
Tel: 03-5544 2284
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 Centre for Strategic Planning and Information (CSPI) Encik Mohd Alfarabie Mohd Nasir Pustakawan Kanan
259631
Tel: 03-5521 1704
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Encik Muhammad Syafiq Kamaruzaman Penolong Pendaftar
313205
Tel: 03-5544 2525
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20 Pejabat Jaringan Industri Masyarakat & Alumni Cik Nik Zatihulwani Jamaludin

Pustakawan
324139
Tel:  03-5544 3772
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Puan Rosnina Mohd Nawi Penolong Pendaftar Kanan
194754
Tel: 03-5544 3362
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21 Institute of Quality and Knowledge Advancement (InQKA) Puan Aznur Umiza Abu Kassim

Pustakawan Kanan
161994
Tel:  03-5543 5796
Fax: 03-5544 3730  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Puan Fairuzah Zaharos Mansor Penolong Pendaftar Kanan
192701
Tel: 03-5522 5420
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22 Hal Ehwal Akademik (HEA) Puan Masnida Hanim Che Mahmood

Pustakawan Kanan
160131
Tel:  03-5544 3763
Fax: 03-5544 3730   
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr. Wan Aida Wan Yahaya Ketua Pengiktirafan Akademik & Pendigitan
161486
Tel: 03-5521 1646
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23  Institut Pendidikan NEO (iNED)  Puan Nor Hafizah Md Hanafiah  Pustakawan Kanan
239101
Tel: 03-5544 3747
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Puan Norita Sapien Penolong Pendaftar
194259
Tel: 03-5544 8291
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Puan Azlinda Mohamad Nor Penolong Pendaftar Kanan 835275
Tel: 03-5544 8380 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24 Malaysian Academy of SME & Entrepreneurship Development (MASMED) Institute of Business Excellence (IBE)  Pustakawan Kanan
097039
Tel: 03-5544 3738
Fax: 03-5544 3739
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Dr. Sharifah Zannierah Syed Marzuki Head of Research Department
174936
Tel: 03-5543 5659
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
25 Institute of Business Excellence (IBE) Dr. Wan Edura Wan Rashid Ketua Pusat Komunikasi Korporat dan Pengurusan Majlis
158130
Tel: 03-3258 5001
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
26 Fakulti Pengurusan Perniagaan (Kampus Shah Alam) Cik Nordiana Tukijo     Pustakawan
297392
Tel: 03-5544 3733
Fax: 03-5544 3739
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Tiada  Tiada
27 Arshad Ayub Graduate Business School (AAGBS) Dr. Jaizah Othman Pensyarah Kanan
181068
Tel: 03-5544 4671
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
28 Fakulti Undang-Undang Dr. Anida Mahmood Pensyarah Kanan
157131
Tel: 03-5543 8468 /
013-426 2619
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
29 Malaysia Institute of Transport (MITRANS)  Puan YM Tengku Nurul Aishah Tengku Aziz Pensyarah
320696
Tel: 03-5544 2341
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
30 Encik Faizal Mohd Amin Sharifuldin Pegawai Penyelidik
304104
Tel: 03-5543 7902
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
31 Fakulti Kejuruteraan Awam Encik Bahroni Moojee   Pustakawan Kanan
238759
Tel: 03-5543 6516 / 03-5543 8550
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Dr. Hazrina Mansor Pensyarah Kanan
321145
Tel: 03-5543 5256
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
32 Flood Control Research Centre (FCRC) Dr. Norhafezah Kasmuri Pensyarah Kanan
317890
Tel: 03-5543 6482
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
33 Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Ir. Dr. Bulan Abdullah Pensyarah Kanan
176222
Tel: 03-5543 5122 /
011-2853 0357
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
34 Fakulti Kejuruteraan Elektrik Puan Noor Hayati Abu Kassim   Pustakawan Kanan
141370
Tel: 03-5521 1700
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Dr. Nani Fadzlina Naim Pensyarah Kanan
219820
Tel: 03-5543 6061
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
35 Institut Kejuruteraan Insfastruktur dan Pengurusan Mampan (IIESM) Prof. Madya Dr. Nor Hayati Abdul Hamid Pensyarah Kanan
122454
Tel: 03-5543 6169
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
36 Fakulti Kejuruteraan Kimia Dr. Harumi Veny Pensyarah Kanan
332244
Tel: 03-5543 8809
017-280 4753
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
37 Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi (Kampus Shah Alam) Puan Asmah Sabtu  Pustakawan Kanan
208640
Tel: 03-5521 1289
Fax: 03-5544 3815
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tiada  Tiada
38 Fakulti Sains Sukan & Rekreasi Puan Jamiaton Kusrin Pensyarah
153342
Tel: 03-5544 2940
Fax : 03-5544 2910
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
39 Fakulti Sains Komputer dan Matematik Puan Zuhaslinda Sulaiman Pustakawan Kanan
258577
Tel: 03-5544 3818
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Puan Norkhalidah Mohd Aini Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
220851
Tel: 03-5543 5450
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
40 Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur Encik Ahmad Nazri Jaafar Pustakawan Kanan
160173
Tel: 03-5544 8097
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prof. Madya Hjh. Nor Ainah Abdullah Pensyarah Kanan
092212
Tel: 03-5544 4243
016-606 7872
Fax: 03-5544 4353
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
41 Fakulti Muzik Puan Rizana Mohd Radwan Pustakawan Kanan
168405
Tel: 03-5521 1439
Fax: 03-5544 3730
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Puan Sharifah Faizah Syed Mohammed Pensyarah Kanan
134714
Tel: 03-5522 7418
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.