Bil. Fakulti / Pusat / Bahagian PTAR Contact Faculty / Centre Contact
1 Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Puan Nor Azwani Mohamad Pustakawan Kanan
238102
Tel: 03-5544 3718
Fax: 03-5544 3730
azwani8102@salam.uitm.edu.my
Puan Natrina Mariane P Toyong Pensyarah Kanan
241474
Tel: 03-5544 4117
natrinatoy@salam.uitm.edu.my
2 Fakulti Sains Gunaan Puan Noredayu Rosli Pustakawan Kanan
259615
Tel: 03-5543 5792
Fax: 03-5544 3730
noredayu9615@salam.uitm.edu.my
Prof. Madya Dr. Khadijah Omar Pensyarah
107505
Tel: 03-5543 5550 / 012-353 2143
khadijah@salam.uitm.edu.my
3 Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Puan Jaz Norfazuna Jaafar Pustakawan
322355
Tel: 03-5521 1701 / 03-5543 8581
Fax: 03-5544 3730
norfazuna2335@salam.uitm.edu.my
Encik Muhammad Fadhli Abdul Rahman Pensyarah Sementara
332545
Tel: 03-5544 4898 / 019-669 8687
fadhlirahman@salam.uitm.edu.my
4 Akademi Pengajian Bahasa Encik Nik Lokman Bin Nik Ismail Pustakawan
304861
Tel: 03-5544 3719
Fax: 03-5544 3730
niklokman@salam.uitm.edu.my
Puan Farah Hanini Abdul Rahman Pensyarah
247423
Tel: 03-5544 2493
farahhanini@salam.uitm.edu.my
5 Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) Encik Muhammad Zaidie Bardan Pustakawan
322746
Tel: 03-5521 3611
Fax: 03-5544 3730
mzaidie2746@salam.uitm.edu.my
Dr. Mohd Asmadi Yakob Pensyarah Kanan
242716
Tel: 03-5543 7974 / 013-232 4863
asmadi716@salam.uitm.edu.my
6 Institut Pengajian Siswazah (IPSis) Encik Mohd Fahizan Hamid Pustakawan Kanan
161703
Tel: 03-5544 3708
Fax: 03-5544 3730
mohdfazi@salam.uitm.edu.my
Dr. Suhaily Hasnan Ketua Pengajian Siswazah (Penyelidikan)
277600
Tel: 03-5544 2000
suhailyhasnan@salam.uitm.edu.my
Accounting Research Institute (ARI)  Cik Nurul Farihah Samin Panut  Pustakawan Kanan
239059
Tel: 03-5544 3777
Fax: 03-5544 3730
nurul059@salam.uitm.edu.my 
Prof. Madya Dr. Roshayani Arshad Timbalan Pengarah Pascasiswazah dan Inovasi
108559
Tel: 03-5544 2753
roshayani@salam.uitm.edu.my
Cik Munirah Morad Pegawai Penyelidik Kanan
268114
Tel: 03-5544 4845
munirah_morad@salam.uitm.edu.my
8 Institut Sains (IOS) Cik Syaakirah Abd. Khalid Pustakawan Kanan
170833
Tel: 03-5544 8320
Fax: 03-5544 3730
syaki833@salam.uitm.edu.my
Dr. Mohd Fazli Mohammat @ Mohamed Yahya Pensyarah
142188
Tel: 03-5521 1354/
013-349 5749
Fax: 03-5544 3870
mohdfazli@salam.uitm.edu.my
9 Pejabat Pendaftar Puan Azura Mohamad Hashim Pustakawan Kanan
221944
Tel: 03-5544 3727
Fax: 03-5544 3730 azura944@salam.uitm.edu.my
Puan Noriah Mohamed Ali Timbalan Pendaftar
175605
Tel: 03-5544 2211
noria605@salam.uitm.edu.my
10 Pejabat Bendahari Puan Nurul Aida Noor Azizi Pustakawan Kanan
223340
Tel: 03-5544 3725
Fax: 03-5544 3730
nurul340@salam.uitm.edu.my
Encik Mohd Zaki Ahmad Zabidi Penolong Bendahari
195782
Tel: 03-5544 3420
mohdzaki1878@salam.uitm.edu.my
11 Pejabat Canseleri Tn. Hj. Ahmad Faizar Jaafar  Pustakawan Kanan
150565
Tel: 03-5544 3757
Fax: 03-5544 3730
faizar@salam.uitm.edu.my 
Puan Noor Hasnida Hamdan  Timbalan Ketua Pegawai Teknologi Maklumat Kanan
136275
Tel: 03-55437931
nida@salam.uitm.edu.my 
12 Jabatan Infostruktur
13 Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu (IMPAK) Puan Siti Aishah Sadan  Pustakawan Kanan
245438
Tel: 03-5521 1708
Fax: 03-5544 3730
sitia438@salam.uitm.edu.my 
Encik Mohd Husni Mohd Som Pegawai Penyelidik
264820
Tel: 03-5522 5570
Fax: 03-5522 5489
husni820@salam.uitm.edu.my
14 Institut Kepimpinan & Pembangunan (ILD) Puan Rizadora Muhamad Arsad Timbalan Pendaftar
167176
Tel: 06- 758 0302
rizadora@salam.uitm.edu.my
15 Hal Ehwal Pelajar (HEP) Mohd Izwan Bin Salim Pustakawan Kanan
238733
Tel: 03-5544 3770
Fax: 03-5544 3730
mohdizwan8733@salam.uitm.edu.my
Puan Wan Noraini Wan Yusoff Timbalan Pegawai Psikologi
133854
Tel: 03-5543 7940 / 019-398 2720
wnoraini@salam.uitm.edu.my
16 Institut Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi (IRMI)  Cik Zalifah Awang Zakaria  Pustakawan Kanan
160801
Tel: 03-5544 3704
Fax: 03-5544 3730
zalifah801@salam.uitm.edu.my 
Cik Caroline Henry Pegawai Perangkawan
90011967
Tel: 03-5544 2470
caroline1967@salam.uitm.edu.my
17 Encik Khairul Nurudin Ahnaf Khaini Pegawai Penerbitan
90020742
Tel: 03-5521 1425
khairul2950@salam.uitm.edu.my
18 Jabatan Pembangunan Infrastruktur Puan Norhamimi Othman Pustakawan Kanan
162537
Tel: 03-5521 1702
Fax: 03-5544 3730
mimi537@salam.uitm.edu.my
Ir. Azman Saubiran Ketua Timbalan Pengarah
181466
Tel: 03-5544 2284
azman466@salam.uitm.edu.my
19 Centre for Strategic Planning and Information (CSPI) Encik Mohd Alfarabie Mohd Nasir Pustakawan Kanan
259631
Tel: 03-5521 1704
Fax: 03-5544 3730
alfarabie@salam.uitm.edu.my
Encik Muhammad Syafiq Kamaruzaman Penolong Pendaftar
313205
Tel: 03-5544 2525
syafiq3205@uitm.edu.my
20 Pejabat Jaringan Industri Masyarakat & Alumni Cik Nik Zatihulwani Jamaludin

Pustakawan
324139
Tel:  03-5544 3772
Fax: 03-5544 3730
nikzatihulwani@salam.uitm.edu.my

Puan Rosnina Mohd Nawi Penolong Pendaftar Kanan
194754
Tel: 03-5544 3362
rosni754@salam.uitm.edu.my
21 Institute of Quality and Knowledge Advancement (InQKA) Puan Aznur Umiza Abu Kassim

Pustakawan Kanan
161994
Tel:  03-5543 5796
Fax: 03-5544 3730  
aznurumi@salam.uitm.edu.my

Puan Fairuzah Zaharos Mansor Penolong Pendaftar Kanan
192701
Tel: 03-5522 5420
fairuz@salam.uitm.edu.my
22 Hal Ehwal Akademik (HEA) Puan Masnida Hanim Che Mahmood

Pustakawan Kanan
160131
Tel:  03-5544 3763
Fax: 03-5544 3730   
idahanim@salam.uitm.edu.my

Dr. Wan Aida Wan Yahaya Ketua Pengiktirafan Akademik & Pendigitan
161486
Tel: 03-5521 1646
wanaida486@salam.uitm.edu.my
23  Institut Pendidikan NEO (iNED)  Puan Nor Hafizah Md Hanafiah  Pustakawan Kanan
239101
Tel: 03-5544 3747
Fax: 03-5544 3730
norhafizah9101@salam.uitm.edu.my 
Puan Norita Sapien Penolong Pendaftar
194259
Tel: 03-5544 8291
norit085@salam.uitm.edu.my
Puan Azlinda Mohamad Nor Penolong Pendaftar Kanan 835275
Tel: 03-5544 8380 azlin275@salam.uitm.edu.my
24 Malaysian Academy of SME & Entrepreneurship Development (MASMED) Institute of Business Excellence (IBE)  Pustakawan Kanan
097039
Tel: 03-5544 3738
Fax: 03-5544 3739
norkiah@salam.uitm.edu.my 
Dr. Sharifah Zannierah Syed Marzuki Head of Research Department
174936
Tel: 03-5543 5659
szannierah@salam.uitm.edu.my
25 Institute of Business Excellence (IBE) Dr. Wan Edura Wan Rashid Ketua Pusat Komunikasi Korporat dan Pengurusan Majlis
158130
Tel: 03-3258 5001
wanedura@salam.uitm.edu.my
26 Fakulti Pengurusan Perniagaan (Kampus Shah Alam) Cik Nordiana Tukijo     Pustakawan
297392
Tel: 03-5544 3733
Fax: 03-5544 3739
nordiana7392@salam.uitm.edu.my    
Tiada  Tiada
27 Arshad Ayub Graduate Business School (AAGBS) Dr. Jaizah Othman Pensyarah Kanan
181068
Tel: 03-5544 4671
jaizah068@salam.uitm.edu.my
28 Fakulti Undang-Undang Dr. Anida Mahmood Pensyarah Kanan
157131
Tel: 03-5543 8468 /
013-426 2619
anida131@salam.uitm.edu.my anidamahmood@yahoo.com
29 Malaysia Institute of Transport (MITRANS)  Puan YM Tengku Nurul Aishah Tengku Aziz Pensyarah
320696
Tel: 03-5544 2341
tengkunurul@salam.uitm.edu.my
30 Encik Faizal Mohd Amin Sharifuldin Pegawai Penyelidik
304104
Tel: 03-5543 7902
faizal88@salam.uitm.edu.my
31 Fakulti Kejuruteraan Awam Encik Bahroni Moojee   Pustakawan Kanan
238759
Tel: 03-5543 6516 / 03-5543 8550
Fax: 03-5544 3730
bahroni@salam.uitm.edu.my  
Dr. Hazrina Mansor Pensyarah Kanan
321145
Tel: 03-5543 5256
hazrina4476@salam.uitm.edu.my
32 Flood Control Research Centre (FCRC) Dr. Norhafezah Kasmuri Pensyarah Kanan
317890
Tel: 03-5543 6482
norhafezahkasmuri@salam.uitm.edu.my
33 Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Ir. Dr. Bulan Abdullah Pensyarah Kanan
176222
Tel: 03-5543 5122 /
011-2853 0357
bulan_abd@salam.uitm.edu.my
34 Fakulti Kejuruteraan Elektrik Puan Noor Hayati Abu Kassim   Pustakawan Kanan
141370
Tel: 03-5521 1700
Fax: 03-5544 3730
noorhaya@salam.uitm.edu.my  
Dr. Nani Fadzlina Naim Pensyarah Kanan
219820
Tel: 03-5543 6061
nanifadzlina@salam.uitm.edu.my
35 Institut Kejuruteraan Insfastruktur dan Pengurusan Mampan (IIESM) Prof. Madya Dr. Nor Hayati Abdul Hamid Pensyarah Kanan
122454
Tel: 03-5543 6169
norha454@salam.uitm.edu.my
36 Fakulti Kejuruteraan Kimia Dr. Harumi Veny Pensyarah Kanan
332244
Tel: 03-5543 8809
017-280 4753
harumi2244@uitm.edu.my
37 Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi (Kampus Shah Alam) Puan Asmah Sabtu  Pustakawan Kanan
208640
Tel: 03-5521 1289
Fax: 03-5544 3815
asmah640@salam.uitm.edu.my 
Tiada  Tiada
38 Fakulti Sains Sukan & Rekreasi Puan Jamiaton Kusrin Pensyarah
153342
Tel: 03-5544 2940
Fax : 03-5544 2910
jamiaton@salam.uitm.edu.my
39 Fakulti Sains Komputer dan Matematik Puan Zuhaslinda Sulaiman Pustakawan Kanan
258577
Tel: 03-5544 3818
Fax: 03-5544 3730
zuhaslinda@salam.uitm.edu.my
Puan Norkhalidah Mohd Aini Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
220851
Tel: 03-5543 5450
norkhalidah@salam.uitm.edu.my
40 Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur Encik Ahmad Nazri Jaafar Pustakawan Kanan
160173
Tel: 03-5544 8097
Fax: 03-5544 3730
ahmad173@salam.uitm.edu.my
Prof. Madya Hjh. Nor Ainah Abdullah Pensyarah Kanan
092212
Tel: 03-5544 4243
016-606 7872
Fax: 03-5544 4353
norainah@salam.uitm.edu.my
41 Fakulti Muzik Puan Rizana Mohd Radwan Pustakawan Kanan
168405
Tel: 03-5521 1439
Fax: 03-5544 3730
rizana405@salam.uitm.edu.my
Puan Sharifah Faizah Syed Mohammed Pensyarah Kanan
134714
Tel: 03-5522 7418
sharifahfaizah@salam.uitm.edu.my