Kertas Soalan Peperiksaan Sesi Oktober 2017

Dengan segala hormatnya perkara diatas adalah dirujuk.

Untuk makluman, Bahagian Pembangunan Sumber Digital, Jabatan Pembangunan Repositori Institusi Universiti PTAR, telah selesai memuatnaik Kertas Soalan Peperiksaan Sesi Oktober 2017
bagi Program Asasi sebanyak 30 kod kursus (seperti di lampiran) dari Bahagian Penilaian Akademik UiTM.

Kertas Soalan Peperiksaan tersebut boleh diakses di Electronic Question Paper System (EQPS) (http://eqps.ptar.uitm.edu.my:8080/eqps/)

Sekian. Terima kasih.


Masnida Hanim Che Mahmood
Pustakawan Kanan
Bahagian Pembangunan Sumber Digital
Jabatan Pembangunan Repositori Institusi Universiti