Kertas Soalan Peperiksaan Sesi Mac 2017

Dengan segala hormatnya perkara diatas adalah dirujuk. 

2. Untuk makluman, Bahagian Pembangunan Sumber Digital, Jabatan Pembangunan Repositori Institusi Universiti PTAR, telah selesai memuatnaik Kertas Soalan Peperiksaan Sesi Mac 2017

bagi Program Diploma sebanyak 653 kod kursus (seperti di lampiran) dari Bahagian Penilaian Akademik UiTM.

3. Kertas Soalan Peperiksaan tersebut boleh diakses di Electronic Question Paper System (EQPS) (http://eqps.ptar.uitm.edu.my:8080/eqps/). Dengan ini pihak kami memohon jasa baik Tuan/Puan untuk memaklumkan kepada pengguna perpustakaan berkenaan perkara ini. 
 
Sekian. Terima kasih.


Masnida Hanim Che Mahmood
Pustakawan Kanan
Bahagian Pembangunan Sumber Digital
Jabatan Pembangunan Repositori Institusi Universiti
Perpustakaan Tun Abdul Razak
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam Selangor
Tel: 03-55443763
Faks: 03-55443730
E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.