Perpustakaan UiTM Shah Alam

Instruction Librarians

INSTRUCTION LIBRARIANS

            FAKULTI

Puan Siti Aishah Sadan
Pustakawan Kanan
Bahagian Perkhidmatan Akademik
Perpustakaan Tun Abdul Razak Utama / PTAR 1
03-5521 1708
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            ·Fakulti Seni Lukis dan Senireka
 
            ·Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media
 
            ·Akademi Pengajian Bahasa
 
            ·Akademi Pengajian Islam Kontemporari
   
            FAKULTI

Cik Nordiana Tukijo
Pustakawan
Perpustakaan Undang-Undang Tun Abdul Razak / PTAR 2
03-5544 3733
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            ·Fakulti Undang-UndangPustakawan Kanan
 
            ·Fakulti Pengurusan Perniagaan ( Pasca Siswazah)
 
            ·Arshad Ayub Graduate Business School (AAGBS)
 
            ·Malaysian Academy of SME & Entrepreneurship Development (MASMED)
 
            ·Malaysia Institute of Transport (MITRANS)
 
   
            FAKULTI

Encik Bahroni Moojee
Pustakawan Kanan
Perpustakaan Kejuruteraan Tun Abdul Razak / PTAR 3
03-5543 6516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            ·Fakulti Kejuruteraan Awam
 
            ·Fakulti Kejuruteraan Elektrik
 
            ·Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
 
            ·Fakulti Kejuruteraan Kimia
   
            FAKULTI

Puan Rizana Binti Mohd Radwan
Pustakawan Kanan
Perpustakaan Sains & Teknologi Tun Abdul Razak / PTAR 4
03- 5544 3818
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            ·Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi
 
            ·Fakulti Sains Komputer & Matematik
 
            ·Fakulti Sains Pentadbiran & Pengajian Polisi
   
            FAKULTI

Puan Siti Rohayu Mohd Yusof
Pustakawan Kanan
Perpustakaan Alam Bina Tun Abdul Razak / PTAR FSPU
03-5544 3728
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            ·Fakulti Senibina Perancangan dan Ukur
   
            FAKULTI

Puan Nurul Diana Jasni
Pustakawan Kanan
Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Kampus Puncak Alam
03-3258 4257
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            ·Fakulti Senibina Perancangan dan Ukur
 
            ·Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka
 
            ·Fakulti Pengurusan Perniagaan
 
            ·Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan
 
            ·Fakulti Sains Kesihatan
 
            ·Fakulti Farmasi
 
            ·Fakulti Perakaunan
 
            ·Pusat Asasi
   
            FAKULTI

Encik Hazrul Amir Tomyang
Pustakawan Kanan
Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM Kampus Puncak Perdana
03-7962 2078
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            ·Fakulti Pengurusan Maklumat
 
            ·Fakulti Filem, Teater dan Animasi
   
            FAKULTI

Cik Wan Rohani Wan Chin  
Pustakawan
Perpustakaan UiTM Kampus Sungai Buloh / Kampus Selayang
03-61267522
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            ·Fakulti Perubatan, UiTM Kampus Sungai Buloh
 
            ·Fakulti Perubatan, UiTM Kampus Selayang
 
   
            FAKULTI

Puan Norillenna Mohd Salleh
Pustakawan
Perpustakaan INTEC
03-5522 7439
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            ·Fakulti Pendidikan
 
            ·Fakulti Muzik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are here: Home Unit Literasi Maklumat Instruction Librarians