Perpustakaan UiTM Shah Alam

 
 

Introduction

PENGENALAN

Bahagian Perkhidmatan Akademik terbahagi kepada empat unit utama mengikut fungsinya iaitu: 

 
Pendidikan Pengguna iaitu mengadakan program literasi maklumat kepada pelajar (pra dan pascasiswazah) di dalam membuat pencarian maklumat dengan kaedah yang betul bagi pengaksesan maklumat yang cepat, tepat dan sahih 
 
Menyediakan data UiTM Publication Tracking, laporan yang berkaitan penerbitan UiTM yang diindeks, MyRA Support dan bantuan teknikal serta tunjuk ajar Reference Management Software
 
Memberikan khidmat nasihat dan rujukan di Meja Rujukan kepada pengguna berkaitan perkhidmatan dan sumber maklumat yang disediakan oleh perpustakaan
 
Perkhidmatan rujukan maya memberikan rujukan secara atas talian (online) melalui medium laman sesawang (web). Para penguna boleh menggunakan perkhidmatan “Ask A Librarian” dan boleh juga mendapatkan maklumat dan panduan penggunaan bahan perpustakaan (library guides) secara digital atau video (youtube
 

 
 
 
You are here: Home Pengenalan