Perpustakaan UiTM Shah Alam

Pegawai Perhubungan Perpustakaan

 

Pustakawan yang dilantik untuk menjadi perantara bagi pihak perpustakaan dan fakulti.

Berperanan untuk menyampaikan perkhidmatan dan maklumat terkini perpustakaan kepada fakulti serta menyampaikan keperluan maklumat terkini fakulti kepada pihak perpustakaan

Image<< Senarai Penuh Pegawai Perhubungan Perpustakaan Mengikut Fakulti

PTAR UiTM SHAH ALAM -- PTAR UiTM CAWANGAN SELANGOR

FAKULTI

Kejuruteraan Awam
Kejuruteraan Elektrik
Kejuruteraan Kimia
Kejuruteraan Mekanikal
Komunikasi dan Pengajian Media
Pengurusan Perniagaan
Sains Gunaan
Sains Komputer dan Matematik
Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi
Sains Sukan & Rekreasi
Senibina, Perancangan dan Ukur
Senilukis dan Senireka
Undang-undang

 

BAHAGIAN  

Bendahari
Canseleri
Hal Ehwal Akademik (HEA)
HEP
 (Kaunseling, Kokurikulum, dll)
Infotech
Jaringan Industri Masyarakat & Alumni
Pejabat Pendaftar
Pejabat Pengurusan Fasiliti

 

PUSAT

Akademi Pengajian Bahasa
Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS)
ARI (Accounting Research Institute)
Arshad Ayub Graduate Business School (AAGBS)
Flood Control Research Centre (FCRC)
i-Learn
ILEAD
InQKA
Institut kejuruteraan Insfrastruktur dan Pengurusan Mampan (IIESM)
Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu (IMPAK)
Institut Pendidikan NEO (iNED)
Institut Pengajian Siswazah (IPSis)
Institute of Business Excellence (IBE)
Institute of Science (IOS)
MASMED
MITRANS
Pusat Perancangan Strategik ( CSPI PPS)
Research Management Institute (RMI)

 

FAKULTI

Farmasi
Filem, Teater & Animasi
Muzik
Pendidikan
Pengurusan Hotel dan Pelancongan
Pengurusan Maklumat
Perakaunan
Pergigian
Perladangan dan Agro Teknologi
Perubatan
Sains Kesihatan


PUSAT

Pusat ASASI

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

last update Jan 2016

 
 
You are here: Home Contact Us Library Liaison Officer