Perpustakaan UiTM Shah Alam

Perkhidmatan Rujukan Laporan Tahunan Syarikat

Koleksi Laporan Tahunan

Koleksi Laporan Tahunan  ini mengandungi senarai laporan tahunan syarikat, organisasi dan badan bukan
kerajaan yang diterima secara percuma untuk rujukan pengguna PTAR.   Laporan-laporan ini boleh didapati
di Bahagian Perkhidmatan Akademik, Perpustakaan Tun Abdul Razak Utama, UiTM Shah Alam. 
Adalah ditegaskan bahawa, senarai laporan dan maklumat di dalam laporan-laporan ini adalah untuk tujuan
akademik sahaja dan bukan untuk tujuan komersial.

Waktu perkhidmatan:

Isnin- Jumaat: 9.00 pagi – 4.45 petang

Berikut adalah senarai koleksi laporan tahunan syarikat dalam format pdf mengikut tahun: 
Download

Tahun 2003

Tahun 2004

Tahun 2005

Senarai Koleksi Laporan Tahunan Syarikat dan Badan-badan Kerajaan dalam bentuk bercetak boleh rujuk  di WebInfoline 

You are here: Home Perkhidmatan Perkhidmatan Rujukan Laporan Tahunan Syarikat