Perpustakaan UiTM Shah Alam

Laman Utama

Pengenalan  

Bahagian Koleksi Undang-Undang Perpustakaan Tun Abdul Razak ditubuhkan pada tahun 1979. Koleksi khas ini dibina khusus untuk Kajian Pentadbiran dan Undang-Undang yang memerlukan bahan undang-undang yang meluas, meliputi bahan-bahan tempatan dan antarabangsa. Koleksi ini berpindah ke Aras 3 bangunan Perpustakaan Tun Abdul Razak 2 pada tahun 1986. Peranan koleksi ini semakin diperlukan apabila kurikulum universiti semakin berkembang dengan penerapan subjek undang-undang dalam mana-mana bidang yang berkaitan. Menerusi penjenamaan semula perpustakaan pada awal 2012, bahagian ini telah bertukar nama ke Perpustakaan Undang-Undang.  

 

You are here: Home About Us Faculty/Satellite Library Perpustakaan Undang-Undang