Perpustakaan UiTM Shah Alam

Unit Literasi Maklumat

Unit Literasi Maklumat

Pendidikan Pengguna iaitu mengadakan program literasi maklumat kepada pelajar (pra dan pascasiswazah) di dalam membuat pencarian maklumat dengan kaedah yang betul bagi pengaksesan maklumat yang cepat, tepat dan sahih

Perkhidmatan @ Unit Literasi Maklumat