Perpustakaan UiTM Shah Alam

Client Charter

01Menyampaikan perkhidmatan kaunter yang mesra dan responsif kepada kehendak dan keperluan pelanggan.

02Memastikan tiada gangguan terhadap akses capaian bahan sumber elektronik yang dilanggan.

03Memberi jawapan atau respon kerpada pertanyaan rujukan secara profesional.

04Memastikan pengaksesan perkhidmatan laman sesawang perpustakaan berfungsi dengan baik.

05Mempercepatkan pemprosesan bahan bagi tujuan rujukan pengguna.

06Menyediakan maklumbalas status peanan bahan kepada pencadang.

07Menyediakan persekitaran perpustakaan yang kondusif.

You are here: Home About Us Client Charter