MINI KONVENSYEN KIK PERINGKAT UiTM SHAH ALAM TAHUN 2009

18 & 19 OGOS 2009,
DEWAN ANNEX,
UITM SHAH ALAM

 

P E N G E N A L A N

 

 

O B J E K T I F

 

 

T_A_R_I_K_H___D_A_N__T_E_M_P_A_T

 

 

P E N Y E R T A A N 

   

L A P O R A N   P R O J E K

   
 

P A N D U A N   P E M B E N T A N G A N   P R O J E K

   
 

A N U G E R A H & P E N G I K T I R A F A N

   
 

P H O T O   S E K I T A R    K O N V E N S Y E N  2 008

   
 

A N J U R A N

 

Jawatankuasa Pengelola KIK UiTM
dengan kerjasama
Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar
Tel : 03 5544 3002 / 3003 /

Email : ehsan@salam.uitm.edu.my

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
    P E N G E N A L A N
     


Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) atau QCC mula diperkenalkan di UiTM sejak tahun 1985 sebagai mekanisma penyelesaian masalah kerja di jabatan. Mulai 2006, inisiatif kualiti ini diperkukuhkan kepada konsep Inovative & Creative Circle (ICC) atau Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK) yang diperkenalkan oleh NPC pada tahun 2003 bagi menyemarak aktiviti penambahbaikan penyampaian perkhidmatan serta menyubur budaya kreatif dan inovatif dalam penciptaan nilai (value creation) serta break-through� bagi menjana kegemilangan UiTM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   O B J E K T I F
   
 1. untuk memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada staf yang terlibat dalam KIK dengan memberi peluang kepada KIK membuat persembahan;

 2. untuk membuktikan dan memberi keyakinan kepada warga UiTM bahawa KIK boleh dilaksanakan di UiTM; dan

 3. untuk meyakinkan bahawa KIK adalah salah satu mekanisma pengurusan penting bagi menyemarak �value creation� untuk menjana kegemilangan UiTM.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   T A R I K H   D A N  T E M P A T
   
   
   
 

Tarikh :
18 & 19 Ogos 2009,

Tempat :
Dewab Annex,
UiTM Shah Alam


     
     

   
   P E N Y E R T A A N 
   
 1. Penyertaan adalah dibuka kepada KIK yang dianggotai oleh staf UiTM sahaja.

 2. Setiap KIK hendaklah dianggotai tidak melebihi 10 orang (tidak termasuk Fasilitator KIK).

 3. Projek KIK mestilah telah selesai dilaksanakan sebelum konvensyen berlangsung dan diperakukan oleh Ketua Pusat Tanggungjawab telah diterima dan digunapakai dalam pengurusan Jabatan.


Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:
- Encik Mohd Ehsan Amin (samb. 3002)
- Puan Azmah Maali (samb. 3003)
- Encik Safari Mohd Nordin (samb. 1625)
- Cik Zuraiti Ab Razak (samb. 3091)

 

 
  

 

 

 

   
    L A P O R A N  P R O J E K
   

 

 1. Laporan projek disediakan dalam kertas A4 dengan orentasi ’potrait’. 2 slide dalam satu mukasurat

 2. Font dan rajah yang digunakan dalam laporan projek hendaklah jelas dan mudah dibaca.

 3. Laporan projek hendaklah disediakan mengikut Kriteria Penilaian Persembahan Projek KIK UiTM 08/2007

 

Setiap pencalonan hendaklah mengemukakan Borang A beserta EMPAT (4) salinan laporan projek dan satu (1) salinan ’softcopy’ Power Point Presentation dalam CD kepada Urusetia Konvensyen selewat-lewatnya 2 minggu sebelum konvensyen berlangsung.

 

   
   

 

 

   
   P A N D U A N  P E M B E N T A N G A N   P R O J E K
   
 1. Setiap Pembentang Projek akan diperuntukan masa 30 minit, meliputi:

 2. a) 5 minit persediaan persembahan
  b) 20 minit persembahan projek
  c) 5 minit soal jawab (penjelasan pembentangan)

 3. Pembentangan projek akan dinilai berasaskan Kriteria Penilaian Persembahan Projek KIK UiTM 08/2007

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
    K E M U D A H A N  Y A N G  D I S E D I A K A N

 

 1. Urusetia akan menyediakan kelengkapan berikut untuk kegunaan pembentangan:

  a) 1 komputer notebook    
  b) 1 white skrin

  c) 1 projektor LCD                
  d) 4 mikrofon

 


 

  

 

 


 

   
    A N U G E R A H & P E N G I K T I R A F A N
   

 

  KATEGORI  
1 Johan
Hadiah, Hadiah Iringan, Sijil & Wang Tunai
 
2 Naib Johan
Hadiah, Hadiah Iringan, Sijil & Wang Tunai
 
3 Tempat Ketiga
Hadiah, Hadiah Iringan, Sijil & Wang Tunai
 
4 Persembahan Kumpulan Terbaik
Hadiah, Sijil & Wang Tunai
 
5 Anugerah Logo Terbaik
Hadiah & Sijil
 
6 Anugerah Dokumentasi Terbaik
Hadiah & Sijil
 
7 Anugerah Istiqamah
Hadiah & Sijil
 
8 Anugerah Penjimatan Kos Terbaik
Hadiah, Sijil
 
9 Anugerah Inovasi ICT Terbaik
Hadiah, Sijil
 
10 Anugerah Inovasi Teknikal Terbaik
Hadiah, Sijil
 
11 Anugerah Inovasi Proses Terbaik
Hadiah, Sijil
 
12 Anugerah Inovasi Kaedah Pengajaran & Pembelajaran
Hadiah, Sijil
 

 

 

 

 

    
   A N J U R A N
   

 

Urusetia
Konvensyen KIK Peringkat UiTM Tahun 2008
Bahagian Pengurusan Kualiti Pejabat Pendaftar
UiTM Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Tel : 03 5544 3002 / 3003 /
Email : ehsan@salam.uitm.edu.my

 

 

   

Best viewed with: Internet Explorer 7.0 or above and 1024x768 screen resolution. copyright�kik2008 By faizar.onestop.net