MINI KONVENSYEN KIK PERINGKAT SHAH ALAM
TAHUN 2008


04�05 Ogos 2008,
DEWAN LATIHAN AL-GHAZALI ,
Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, UiTM Shah Alam 

P E N G E N A L A N

 

 

O B J E K T I F

 

 

T_A_R_I_K_H___D_A_N__T_E_M_P_A_T

 

 

P E R M O H O N A N & P E N Y E R T A A N 

   
 

P E N I L A I A N  P E R S E M B A H A N   P R O J E K

   
 

A T U R C A R A

   
 

A N U G E R A H & P E N G I K T I R A F A N

   
 

P H O T O   S E K I T A R    K O N V E N S Y E N  2 0 0 7

 

 

A N J U R A N

 

Jawatankuasa Pengelola KIK UiTM
dengan kerjasama
Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar
Tel : 03 5544 3002 / 3003 /

Email : ehsan@salam.uitm.edu.my

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
    P E N G E N A L A N
     


Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) atau QCC mula diperkenalkan di UiTM sejak tahun 1985 sebagai mekanisma penyelesaian masalah kerja di jabatan. Mulai 2006, inisiatif kualiti ini diperkukuhkan kepada konsep Inovative & Creative Circle (ICC) atau Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK) yang diperkenalkan oleh NPC pada tahun 2003 bagi menyemarak aktiviti penambahbaikan penyampaian perkhidmatan serta menyubur budaya kreatif dan inovatif dalam penciptaan nilai (value creation) serta break-through� bagi menjana kegemilangan UiTM.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   O B J E K T I F
   

 

1. untuk memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada staf yang terlibat dalam KIK dengan memberi peluang kepada KIK membuat persembahan;

2. untuk membuktikan dan memberi keyakinan kepada warga UiTM bahawa KIK boleh dilaksanakan di UiTM; dan

3. untuk meyakinkan bahawa KIK adalah salah satu mekanisma pengurusan penting bagi menyemarak �value creation� untuk menjana kegemilangan UiTM.

 

 

 

 

 

   
   T A R I K H   D A N  T E M P A T
   
   
   
 

Tarikh :
04–05 Ogos 2008,

Tempat :
DEWAN LATIHAN AL-GHAZALI ,
Jabatan Pembangunan Sumber Manusia, UiTM Shah Alam

     
 

 

   
   P E N Y E R T A A N 
   

 
Penyertaan terbuka kepada:

 1. Peserta – Kumpulan KIK yang akan membentangkan projek KIK.
 2. Pemerhati – wakil Fakulti/Bahagian/Pusat/Unit untuk mendapatkan pendedahan mengenai aktiviti KIK

dari KIK di Fakulti/Bahagian/Pusat/Unit di kampus Shah Alam, Puncak Perdana, Jalan Othman dan INTEC.

SYARAT PENYERTAAN KUMPULAN PERSEMBAHAN
Melengkapkan butiran penyertaan dalam Borang B dan disahkan oleh Dekan/Ketua Fakulti/Bahagian/Pusat/Unit dengan menyertakan ‘softcopy’ persembahan dalam bentuk CD dengan menggunakan perisian microsoft powerpoint.

Tarikh tutup permohonan penyertaan kumpulan persembahan dan pemerhati (terhad 2 orang setiap Fakulti/Bahagian/Pusat/Unit) ialah 28 Julai 2008, seminggu sebelum tarikh konvensyen diadakan.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:
- Encik Mohd Ehsan Amin (samb. 3002)
- Puan Azmah Maali (samb. 3003)
- Cik Zuraiti Ab Razak (samb. 3091)

BIL
NAMA KUMPULAN
1
AL-MAKTABAH
2
MARA
3
e-WAVE
4
BARA
5
C2
6
ILTIZAM
7
PELANGI
8
A2C
9
MY SMART
10
SYNERGY
11
PENAWAR
12
MERANTI TEAM
13
SUARA
  

   
   P E N I L A I A N  P ER S E M B A H A N  P R O J E K
   

 

 • Pengenalan

 • Pemilian Projek dan Definisi
   

 • Analisis Peluang Penambahbaikan
   

 • Pelaksanaan Cadangan Kreatif dan Inovasi
   

 • Pemantauan dan Piawaian
   

 • Pencapaian dan Pembelajaran
   

 • Persembahan

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
    A T U R C A R A

 


ATURCARA PROGRAM

akan diberitahu...
 

TARIKH MASA ATURCARA
     

 

   
     
     
     
     
     
     

 

 

  

 

 


 

   
    A N U G E R A H & P E N G I K T I R A F A N
   

 

  KATEGORI  
1. JOHAN KESELURUHAN, ( Hadiah iringan, Sijil & Wang Tunai RM 500.00 )  
2. Naib Johan, ( Hadiah iringan, Sijil & Wang Tunai RM 300.00 )  
3. Tempat Ketiga, ( Hadiah iringan, Sijil & Wang Tunai RM 200.00 )  
4. Persembahan Kumpulan Terbaik ( Hadiah iringan, Sijil & Wang Tunai RM 200.00 )  
5. Anugerah Logo Terbaik ( Hadiah & Sijil )  
6. Anugerah Dokumentasi Terbaik ( Hadiah & Sijil )  
7. Anugerah Istiqamah ( Hadiah & Sijil )  
8. Anugerah Penjimatan Kos Terbaik ( Hadiah & Sijil )  
9. Anugerah Inovasi Terbaik ( Hadiah & Sijil )
 
     
     
     
     

 

 

 

 

    
   A N J U R A N
   

 

Urusetia
Urusetia Konvensyen KIK Peringkat UiTM Tahun 2007
Bahagian Pengurusan Kualiti Pejabat Pendaftar
UiTM Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Tel : 03 5544 3002 / 3003 /
Email : ehsan@salam.uitm.edu.my

 

 

   

Best viewed with: Internet Explorer 5.0 or above and 1024x768 screen resolution. copyright�kik200
7 By faizar.onestop.net